Părinți: Competențele social-emoționale acasă

Ce sunt competențele social-emoționale?
Competențele social-emoționale se referă la acele abilități, care permit copiilor să-și gestioneze adecvat propriile emoții, să-și facă prieteni și să comunice pentru a rezolva conflictele.

În tabelul de mai jos, sunt descrise principalele patru categorii de competențe social-emoționale, precum și câteva dintre strategiile prin care se poate stimula dezvoltarea acestora.

 Competențe emoționale 

 Recunoașterea emoțiilor

 Gestionarea emoțiilor 

 Comportamente

 - să recunoască emoțiile proprii și pe ale celorlalți
 - să identifice consecințele emoțiilor asupra comportamentului propriu și al celorlalți
 - să adopte punctul de vedere al celorlalți

 - să utilizeze strategii pentru a-și gestiona emoțiile:
 1) concentrarea asupra respirației;
 2) identificarea unor comportamente prosociale în locul celor agresive; și
 3) identificarea gândurilor neconstructive și înlocuirea lor cu altele constructive

 Strategii

 - utilizarea jocurilor, a poveștilor sau a animațiilor pentru familiarizarea cu emoțiile și modalitățile de gestionare a acestora;
 - comunicarea despre emoții;
 - transmiterea acceptării vizavi de emoțiilor negative și îndrumarea copiilor în identificarea unor strategii prin care să le exprime adecvat fără să fie agresivi

 Competențe sociale   

 Rezvolvarea de probleme

 Cooperarea

 Comportamente

 - să identifice problema
 - să propună soluții pentru a rezolva problema
 - să evalueze consecințele soluțiilor propuse
 - să pună în practică soluția

 - să își aștepte rândul
 - să necocieze
 - să ofere ajutor
 - să ceară voie să se alăture unui joc
 - să accepte pierderea unui joc
 - să spună te rog și mulțumesc

 Strategii

 - utilizarea jocurilor și a poveștilor pentru a discuta despre importanța comportamentelor prietenoase;
 - îndrumarea copiilor în identificarea unor soluții pentru problemele cu care se confruntă și evaluarea consecințelor;
 - învățarea comportamentelor prietenoase din jocurile cu adulții;
 - încurajarea socializării cu ceilalți copii pentru a exersa comportamentele prietenoase.

 

De ce sunt importante competențele social-emoționale?
Pentru mulți părinți reușita copiilor la școală este extrem de importantă, motiv pentru care investesc timp și resurse financiare pentru a se asigura că aceștia beneficiază de toate condițiile necesare pentru a reuși în viață. Cu toate acestea, succesul școlar nu se limitează la abilitățile lor intelectuale, ci depinde și de dezvoltarea competențelor social-emoționale. Adesea, acestora din urmă, li se acordă mult mai puțină atenție și importanță, fiindu-le dedicate mai puține activități comparativ cu cele care urmăresc stimularea intelectuală a copiilor.

Și totuși, avantajele dezvoltării competențelor social-emoționale pe termen scurt sunt multiple. În primul rând, copiii cu abilități social-emoționale bine dezvoltate sunt mai bine adaptați din punct de vedere social, își fac mai ușor prieteni și colaborează cu ceilalți fie adulți, fie alți copii; în al doilea rând, au și rezultate școlare mai bune pentru că au mai multă răbdare, sunt mai perseverenți și mai încrezători în propriile lor puteri, decât copiii cu abilități social-emoționale slab dezvoltate. Totodată, aceste abilități îi feresc pe copii de probleme de sănătate mentală, ajutându-i să se adaptaze mai rapid și mai eficient în diferite contexte de socializare.

De asemenea, pe termen lung copiii cu abilități social-emoționale bine dezvoltate, iau decizii mai bune, gestionează cu succes presiunea grupului de prieteni și comunică mai eficient cu părinții lor, ceea ce îi protejează de o multitudine de comportamente riscante manifestate în special la vârsta adolescenței (fumat, consum de alcool/ droguri etc.).

Astfel, competențele social-emoționale sunt abilități esențiale pentru succesul în viață, indiferent dacă este vorba de succesul școlar sau de capacitatea de a face față presiunii sau stresului cotidian.

De ce să vă ajutați copiii să-și dezvolte competențele social-emoționale?
Sunt cel puțin câteva motive, care sprijină ideea că implicarea părinților în dezvoltarea abilităților social-emoționale ale copiilor, are avantaje semnificative:

  • dezvoltarea unei relații armonioase părinți-copii bazată pe empatie, comunicare și cooperare;
  • creșterea sentimentului de încredere în ceea ce privește capacitatea proprie de a reacționa constructiv, atunci când copiii manifestă emoții intense sau nu se comportă așa cum v-ați dori;
  • scăderea numărului de situații în care interveniți pentru a gestiona comportamentele negative ale copiilor;
  • reducerea nivelul de stres prin învățarea unor strategii, care să vă crească controlul asupra propriilor reacții emoționale negative.

 

Cum se dezvoltă competențele social-emoționale acasă?
Pentru a pune în practică recomandările privind dezvoltarea competențeloe social-emoționale acasă, vă recomandăm parcurgerea secțiunilor din platformă, care oferă detalii despre strategii care au drept scop:

  • dezvoltarea capacității de gestionare a stresului, mai ales a celui provenit din asumarea rolului de părinte;
  • îmbunătățirea relației părinți-copii prin utilizarea timpului limitat avut la dispoziție pentru a petrece împreună timp de calitate;
  • dezvoltarea abilităților de antrenare, de îndrumare a copiilor pentru a-i învăța să-și gestioneze emoțiile negative și să rezolve probleme;
  • dezvoltarea capacității de a vă menține calmul și de a obține colaborarea copiilor pentru a preveni, dar și pentru a combate în mod eficient comportamentele lor negative.

Sediul central

INSTITUL DE PSIHOLOGIE

str. Republicii nr. 37,
400015, Cluj-Napoca

Telefon: + 40 264 590 967

Email: info@childeqguide.org