DESPRE NOI

GRUPUL DE CERCETĂTORI

Echipa de proiect este alcătuită dintr-un grup de cercetători cu expertiză în diferite domenii precum psihologie școlară, psihologia dezvoltării și psihologia sănătății.

Dr. Catrinel Alice Ștefan

Lector

Este lector în Departamentul de Psihologie din Universitatea Babeș-Bolyai. Interesele sale de cercetare cuprind: 1) investigarea diferențelor interindividuale în dezvoltarea competențelor emoționale datorate interacțiunilor părinte-copil, 2) investigarea factorilor care influențează riscul pentru dezvoltarea psihopatologiei; și 3) dezvoltarea și implementarea programelor de training pentru cadre didactice și părinți pentru optimizarea competențelor social-emoționale ale copiilor și prevenirea problemelor de sănătate mentală.

drd. Delia Cristescu

doctorand

Este doctorand în cadrul Școlii Doctorale „Psihologie Cognitivă Aplicată” din Universitatea Babeș-Bolyai și profesor consilier şcolar. Interesele sale de cercetare vizează: 1) factorii din mediul şcolar asociați cu îmbunătățirea performanțelor elevilor care au fost expuşi la evenimente traumatice; 2) rolul abilităţilor de reglarea social-emoţionale în adaptarea la mediul şcolar; și 3) strategiile eficiente de educaţie parentală în mediile defavorizate.

drd. Oana Petre

doctorand

Este doctorand în cadrul Școlii Doctorale “Psihologie Cognitivă Aplicată” din Universitatea Babeș-Bolyai. Interesele sale de cercetare se concentrează asupra: 1) aspectelor psihosociale ale donării de organe și transplantului; 2) investigării factorilor implicați în dezvoltarea social-emoțională a copiilor; și 3) implementării și testării eficienței programelor de intervenție pentru părinți pentru prevenirea problemelor de sănătate mentală ale copiilor.

Ing. psih. Călin Căpraru

Software engineer

Este inginer cu expertiză în web-design și specialist în psihologie clinică și psihoterapie, implicat în proiect cu scopul de a dezvolta arhitectura software a platformei din perspectiva caracteristicilor psihologice ale utilizatorului web. Firma pe care o reprezintă are interese în multiple domenii cum ar fi implementarea de software/digital media pentru concepte de terapie și e-learning bazate pe tehnologii AR/VR/Holo cu facilități multilanguage, multiplatform, în abordarea "do-it-yourself".

Proiectul ”SOCIAL-EMOTIONAL PREVENTION PROGRAM plus" (SEP+)

Programul de prevenție prin dezvoltarea competențelor social-emoționale (SEP; Social-Emotional Prevention Program) a fost elaborat în anul 2008 cu scopul de stimula dezvoltarea competentelor social-emoționale ale copiilor preșcolari și de a diminua riscul pentru probleme comportamentale. Abordarea propusă este multinivelară, SEP incluzând următoarele componente: 1) un curriculum de activități implementate în grupă, care dezvoltă abilitățile social-emoționale ale copiilor; 2) un training pentru cadrele didactice în scopul optimizării climatului educațional și al livrării programului la grupă; și 3) un training pentru părinți orientat spre optimizarea strategiilor parentale și dezvoltarea abilităților acestora de a stimula dezvoltarea social-emoțională a copiilor lor.

Primul obiectiv al acestui proiect este reprezentat de optimizarea programului SEP prin dezvoltarea unei componente web prin intermediul căreia cadrele didactice și adulții să beneficieze de acces la materiale educaționale de calitate, gratuite, în format multimedia (text, imagini, conținut video). Astfel programul SEP+ (avansat) combină abordarea față în față cu cea asistată de tehnologie, ceea ce ne așteptăm să crească impactul intervenției. Ca urmare, cel de-al doilea obiectiv al acestui proiect este investigarea comparativă a eficacității programului SEP+ (avansat) cu programul SEP (standard). De asemenea, ne propunem să evaluăm în detaliu în contextul acestei intervenții în ce măsură participarea la program este eficient în dezvoltarea unor abilități adaptative de reglare emoțională la copii și părinții lor, dar și dacă acestea reprezintă mecanisme ale intervenției.

about_SEP+.jpg

Rezultatele proiectului

În urma implementării proiectului, am obținut următoarele rezultate:

  • Echipa de proiect a dezvoltat programul SEP avansat unul dintre puținele programe de prevenție multi-nivelare asistate de tehnologie care cuprinde componente adresate copiilor (curriculum-ul de dezvoltare a competențelor social-emoționale), formării profesionale a cadrelor didactice și părinților. În total pe parcursul derulării proiectului 265 de copii au parcurs activitățile din program, 40 de cadre didactice au fost formate pentru a livra programul, iar 130 de părinți au participat la activitățile de consiliere.
  • Programul SEP avansat a fost evaluat inițial într-un studiu de fezabilitate care a demonstrat că atât cadrele didactice, cât și părinții, au perceput în mod pozitiv conținutul intervenției. Reacțiile utilizatorilor în ceea ce privește platforma au confirmat faptul că informația este bine organizată, ușor de utilizat și conține materiale multimedia adaptate nivelului de dezvoltare al copiilor relevante pentru stimularea dezvoltării abilităților social-emoționale, dar și resurse de dezvoltare personală pentru adulți (cadrele didactice, părinți) menite să ghideze utilizarea strategiilor care stimulează învățarea de noi abilități de către copii.
  • Ulterior, programul SEP a fost evaluat prin intermediul unui studiu randomizat controlat prin care s-a arătat că acei copii care au participat la intervenție au manifestat abilități social-emoționale mai bine dezvoltate comparativ cu cei care nu au participat, iar acei părinți care s-au implicat în programul pentru părinți au dezvoltat abilități de autoreglare emoțională și de suport în dezvoltarea social-emoțională a copiilor superioare celor care nu au participat. Aceste dovezi empirice confirmă eficacitatea programului și recomandarea de a fi utilizat ca program opțional de dezvoltare a competențelor social-emoționale în instituțiile de învățământ.

Acest proiect este finanțat din fonduri ale Ministerului Educației și CercetĂrii din România
CNCS – UEFISCDI din cadrul PNCDI III, cod proiect PN-III-P1-1.1-TE-2019-0226

M.Edu.png
uefiscdi.png
CNCS.png
UBB.png

Sediul central

INSTITUL DE PSIHOLOGIE

str. Republicii nr. 37,
400015, Cluj-Napoca

Telefon: + 40 264 590 967

Email: info@childeqguide.org