Competențe social-emoționale

Program pentru dezvoltarea competențelor social-emoționale

Tabloul general de management al prerechizitelor și activități - se poate lectura ⌋ fiecare subcapitol: 

 Competențe social-emoționale în grupă/ clasă ⇒⌊≡⌋ 

 Climatul educațional pozitiv 

   I. Prevenirea comportamentelor neadecvate prin acodarea de atenție pozitivă ⇒⌊≡⌋

   I.1. Instrucțiunile ⇒⌊≡⌋ 

   I.1.1. Creșterea motivației pentru  
  urmarea instrucțiunilor ⇒⌊≡⌋

   I.2. Regulile grupei/clasei ⇒⌊≡⌋  

   I.3. Încurajarea comportamentelor pozitive ⇒⌊≡⌋ 

   I.3.1. Laudele ⇒⌊≡⌋ 

   I.3.2. Recompensele ⇒⌊≡⌋ 

   II.  Gestionarea comportamentelor   
        neadecvate⌊≡
⌋                                     

   II.1. Reorientarea comportamentului ⇒⌊≡⌋ 

   II.2 Ignorarea planificată ⇒⌊≡⌋ 

   II.3. Consecințele logice ⇒⌊≡⌋ 

   II.4. Includerea ⇒⌊≡⌋ 

   III. Parteneriatul cadru didactic-părinte ⇒⌊≡⌋ 

   III.1. Strategii de construire a parteneriatului cu părinții ⇒⌊≡⌋ 

   III.2. Comunicarea ca mijloc de dezvoltare a parteneriatului cadru didactic-părinte ⇒⌊≡⌋ 

 

 Curriculum de dezvoltare a competențelor social-emoționale ⇒⌊≡⌋ 

 Introducere M1 (competente, metode, strategii) ⇒⌊≡⌋ 

 Plan de activități + materiale la clasă⇒∏ 

 Evaluare modul 1 ⇒♥ 

 Introducere M2 (competente, metode, strategii) ⇒⌊≡⌋  

 Plan de activități + materiale la clasă ⇒∏ 

 Evaluare modul 2 ⇒♥ 

 Introducere M3 (competente, metode, strategii) ⇒⌊≡⌋ 

 Plan de activități + materiale la clasă ⇒∏ 

 Evaluare modul 3 ⇒♥ 

 Introducere M4 (competente, metode, strategii) ⇒⌊≡⌋ 

 Plan de activități + materiale la clasă ⇒∏ 

 Evaluare modul 4 ⇒♥ 

 Introducere M5 (competente, metode, strategii) ⇒⌊≡⌋ 

 Plan de activități + materiale la clasă ⇒∏ 

 Evaluare modul 5 ⇒♥ 

Sediul central

INSTITUL DE PSIHOLOGIE

str. Republicii nr. 37,
400015, Cluj-Napoca

Telefon: + 40 264 590 967

Email: info@childeqguide.org