Curriculum

Climatul educațional pozitiv

back butonheader intro.module

Crearea unui climat educațional pozitiv reprezintă unul dintre obiectivele oricărui demers de intervenție în grădiniță/ școală, care urmărește să prevină și să combată problemele de comportament ale copiilor. De asemenea, reprezintă o piesă esențială a fundației de implementare a activităților destinate dezvoltării competențelor social-emoționale. Acest lucru se datorează faptului că învățarea acestor abilități este potențată de mediile educaționale, în care există premisele colaborării între cadrele didactice și copii.

Secțiunea dedicată instrumentelor de dezvoltare ale climatului educațional pozitiv cuprinde informații despre:

  • strategii prin intermediul cărora se oferă atenție pozitivă copiilor;
  • strategii care sprijină gestionarea eficientă a comportamentelor neadecvate;
  • strategii prin intermediul cărora se dezvoltă parteneriatul cadre didactice-părinți.

Care este structura secțiunii despre climatul educațional pozitiv?

Pentru început este indicat să vă familiarizați cu informațiile cuprinse în principalele secțiuni despre dezvoltarea climatului educațional pozitiv. Ordinea în care ar fi indicat să parcurgeți secțiunile despre climatul educațional pozitiv este aceeași în care au fost redactate, datorită prezentării într-o succesiune logică a temelor. Mai exact, pornim de la premisa că primii pași în formarea unei relații de încredere cadre didactice-copii sunt parcurși odată ce comportamentele pozitive ale copiilor primesc semnificativ mai multă atenție decât cele negative. Un bun indicator al atingerii acestui obiectiv este reprezentat de faptul că pe parcursul a aproximativ 75% din timp  este preferabil să adresați copiilor din grupă/ clasă remarci pozitive, în timp ce doar 25% din timpul alocat comunicării cu ei, ar trebui să fie orientat către transmiterea de feedback negativ.

Odată ce comunicarea este focalizată pe aspectele pozitive, riscul confruntării cu probleme de comportament este mai scăzut. Acest lucru NU înseamnă faptul că toate manifestările negative dispar, însă promovarea modelelor pozitive de comportament în grupă/ clasă, are un impact semnificativ asupra climatului educațional. În cazul în care vă confruntați cu astfel de comportamente negative, aveți la dispoziție câteva strategii ușor de pus în practică, prin intermediul cărora puteți rezolva eficient astfel de situații. Fiecare strategie este prezentată ținând cont de cele mai frecvente probleme de comportament, pe care le întâlniți în grupă/ clasă.

Ultima componentă a strategiilor prezentate este cea legată de relația cu părinții. Comunicarea constantă cu aceștia și deschiderea către implicarea lor în educația copiilor, vă ajută să dezvoltați o relație de colaborare prin care să beneficiați de sprijin real și constructiv din partea părinților. Acest lucru se referă atât la faptul că o bună relaționare cu ei permite consolidarea cunoștințelor și deprinderilor dobândite de copii la grădiniță/ școală în cadrul familial, dar și la disponibilitatea lor de a coopera pentru a rezolva eventualele comportamente dificile ale copiilor.

Care este utilitatea practică a strategiilor, care au drept scop crearea unui climat educațional pozitiv?

Construirea unui climat educațional, în care există o preocupare constantă pentru încurajarea manifestării unor comportamente adecvate este utilă din cel puțin câteva motive, pe care este important să le cunoașteți.

Climatul educațional pozitiv permite prevenirea și combaterea problemelor de comportament. Recomandările pentru crearea unui climat educațional pozitiv reprezintă doar unele dintre ingredientele cheie ale gestionării  problemelor de comportament manifestate de către copii. Există însă situații în care experiența cadrelor didactice demonstrează faptul că uneori, indiferent cât de mult comunică, argumentează sau explică copiilor despre comportamentele potrivite, aceste strategii par sortite eșecului. Lipsa de rezultate amplifică convingerea că unii copii manipulează sau caută atenția adulților prin sfidare și/sau agresivitate. În realitate, problemele lor sunt legate de manifestarea unor deficiențe în achiziționarea unor competențe cu rol adaptativ. Aceste probleme se referă la lipsa toleranței la frustrare, incapacitatea de a-și gestiona furia în mod adecvat, precum și insuficienta dezvoltare a abilităților de rezolvare a conflictelor cu ceilalți copii. Pentru a aborda aceste dificultăți, informațiile cuprinse în secțiunea despre implementarea Curriculum-ului pentru dezvoltarea competențelor social-emoționale oferă indicii concrete despre strategiile prin intermediul cărora pot fi dezvoltate aceste competențe. Ca urmare, pentru a reduce impactul, pe care-l au comportamentele negative asupra adaptării copiilor, este necesar să aveți în vedere combinarea strategiilor descrise în următoarele secțiuni cu cele despre modalitatea prin care copiii pot fi încurajați să deprindă strategii adecvate de gestionare a furiei și de rezolvare a problemelor.

Dezvoltarea climatului educațional pozitiv presupune aplicarea unor strategii care îmbunătățesc colaborarea cu grupa/ clasa.  Strategiile descrise în următoarele secțiuni, reprezintă recomandări pe care le veți regăsi în multe texte despre managementul clasei. Totuși, atragem atenția asupra faptului că abordarea propusă încearcă să evidențieze că acestea NU se limitează la exercitarea controlului asupra comportamentului copiilor. Fiecare strategie vă permite să comunicați un mesaj educativ prin care copiii să deprindă modalități adecvate de comportament. Scopul lor este să dezvoltați un stil de relaționare, care să motiveze copiii să facă ei înșiși alegeri potrivite privind comportamentele lor, fără ca acestea să fie forțate sau impuse de către dumneavoastră.

Climatul educațional pozitiv asigură o mai bună gestionare a învățării la grupă/ clasă. Rolul cadrului didactic în grupă/ clasă este în primul rând acela de a dezvolta baza de cunoștințe și deprinderile copiilor. Așadar, rolul primar NU este acela de a gestiona comportamente negative. Din acest motiv, cunoașterea și aplicarea practică a recomandărilor cuprinse în următoarele secțiuni, vă ajută să vă concentrați atenția în mai mare măsură pe ceea ce copiii au de învățat prin intermediul activităților pe care le planificați la grupă/ clasă. Odată ce copiii colaborează cu dumneavoastră și înțeleg de ce anumite comportamente sunt mai dezirabile, ei sunt mai motivați să fie atenți și să învețe.

Climatul educațional pozitiv este o sursă de gestionare eficientă a stresului cadrelor didactice. O problemă majoră în mediul educațional este legată de nivelurile de stres crescute raportate de către cadrele didactice. Emoțiile negative frecvente, oboseala sau chiar epuizarea sunt și consecința sentimentului lipsei de control asupra situațiilor care reclamă gestionarea problemelor de comportament ale copiilor. Aceste reacții sunt adesea amplificate de  suportul insuficient venit din partea părinților în rezolvarea acestor situații. Prin intermediul strategiilor care permit o mai bună colaborare în relația cu părinții și copiii, este posibilă inclusiv reducerea semnificativă a stresului asociat cu activitatea de la grupă/ clasă. Așadar, aceste strategii au rolul de a vă ușura munca și de a face din interacțiunile cu părinții și copiii contexte pe care să le percepeți mai puțin stresante și în mai mare măsură gestionabile.

Care sunt factorii care pot afecta eficiența aplicării strategiilor de optimizare a climatului educațional?

Aplicarea cu succes a strategiilor descrise în cadrul acestei secțiuni este influențată de o serie de factori cum ar fi cunoștințele despre strategiile propuse, sentimentul de autoeficacitate vizavi de aplicarea lor și capacitatea de a le pune în practică în manieră consecventă. Pe lângă aceștia, un impact esențial asupra eficienței lor, îl au atitudinile dumneavoastră vizavi de comportamentele negative ale copiilor.  Așadar, vă propunem să vă familiarizați mai îndeaproape cu impactul acestor factori asupra  eficienței intervenției pe care o veți implementa la grupă/ clasă.

  • Cunoștințele despre strategii. Primul pas pentru ca aplicarea unei strategii să fie adecvată și eficientă este reprezentat de înțelegerea principiilor de aplicare a acesteia. Dacă o strategie este aplicată incomplet sau incorect, rezultatele obținute vor fi minime, iar concluzia va fi că aceasta este ineficientă. De cele mai multe ori, erorile de implementare sunt cele responsabile de eșecuri. De aceea, lectura atentă, vizionarea suporturilor multimedia puse la dispoziție, precum și participarea la training-ul cadrelor didactice, reprezintă condiții de bază pentru aplicarea lor eficientă în practică.
  • Convingerile despre de propria capacitate de a gestiona comportamentul copiilor. Un alt aspect relevant pentru adoptarea strategiilor de dezvoltare a unui climat educațional pozitiv este legat de măsura în care vă simțiți confortabil/ă și încrezător/oare în propria capacitate de a le utiliza adecvat. Acest lucru înseamnă că a le cunoaște, nu este totuna cu a le pune în practică.

Pentru a combate nesiguranța și pentru a crește nivelul de încredere în propria abilitate de a pune în practică aceste strategii (autoeficacitatea), vă recomandăm să acordați atenție următoarelor categorii de informații cuprinse în secțiunile despre climatul educațional pozitiv: 1) argumentele care sprijină utilitatea unei strategii din punct de vedere psihologic; 2) exemplele de situații sau contexte specifice, în care acestea pot fi utilizate strategiile prezentate la grupă/ clasă; și 3) modelele de aplicare a strategiilor, pe care le puteți accesa prin intermediul conținutului multimedia. În plus față de această pregătire, și mai important este să le puneți în aplicare. Nimic nu este mai eficient în creșterea nivelului de autoeficacitate, decât propria experiență și dobândirea convingerii că puteți gestiona cu succes aplicarea unei strategii. Acest lucru este valabil chiar și atunci când veți simți că utilizarea anumitor strategii vă creează un sentiment de disconfort, care este absolut firesc în cazurile în care nu sunteți suficient de familiarizat/ă cu aceasta. Înainte de a decide dacă ele funcționează, este esențial să le testați  înainte de a trage concluziile despre eficiența lor!

  • Atitudinile vizavi de aplicarea strategiilor la grupă/ clasă. O recomandare pe care o veți întâlni constant este aceea de a manifesta consecvență. Consecvența înseamnă să manifestați în mod constant aceleași reacții indiferent de context sau de copilul al cărui comportament vă propuneți să-l gestionați. Copiii răspund și cooperează mai bine, atunci când reacțiile dumneavoastră sunt predictibile. În schimb, inconsecvența creează confuzie și adesea teamă, deoarece ei nu mai reușesc să anticipeze reacțiile dumneavoastră. În plus, lipsa de consecvență se poate manifesta și atunci când tratați preferențial anumiți copii din grupă/ clasă, spre exemplu scutindu-i de aplicarea unor consecințe pentru nerespectarea regulilor, în timp ce alții sunt sancționați cu promptitudine. Asemenea comportamente sunt rapid percepute de către copii drept inechitabile și pot afecta încrederea lor în dumneavoastră.
  • Convingerile despre comportamentul negativ al copiilor. Cercetările din psihologie au demonstrat că deciziile de a utiliza anumite strategii la grupă/ clasă sunt influențate de convingerile, respectiv credințele pe care cadrele didactice le au despre comportamentele copiilor. De exemplu, uneori manifestările comportamentale negative sunt urmate de etichetarea lor ca fiind „răi” sau „dificili”. Astfel de evaluări sunt adesea rezultatul observării unor predispoziții temperamentale, care într-adevăr pot avea impact asupra nivelului de activare motorie (cât de frecvent se află în mișcare), a capacității de gestionare a emoțiilor (cât de intense sunt reacțiile lor emoționale, precum și eficiența în a le gestiona) sau a nivelului de impulsivitate (cât de frecvent reacționează fără să se gândească la consecințele propriului comportament). Totuși, niciuna dintre aceste caracteristici de temperament NU reprezintă un factor care decide cum se vor comporta copiii, deoarece acest lucru este în egală măsură influențat de practicile educaționale utilizate în grupă/ clasă, respectiv în interacțiunile părinți-copii.

De aceea, convingerea că unii copii nu se pot schimba reprezintă un prim impediment major în disponibilitatea cadrului didactic de a interveni. Este important de conștientizat faptul că problema NU este copilul, ci comportamentul său, iar acesta din urmă este modificabil. Acest lucru este posibil, doar dacă copiii primesc sprijinul de care au nevoie pentru a se simți cu adevărat motivați să-și schimbe comportamentele mai puțin adecvate în altele adecvate. Astfel, atunci când se instalează convingerea că unii copii nu pot să facă anumite lucruri, comportamentul dumneavoastră față de ei tinde să devină reactiv și preponderent axat pe aplicarea pedepselor, în timp ce o perspectivă flexibilă conduce înspre o atitudine proactivă, care se axează pe înțelegerea nevoilor copiilor și pe rezolvarea constructivă și colaborativă a problemelor de comportament ale copiilor.

 Rezumat

  • Secțiunea despre climatul educațional pozitiv conține materiale scrise, precum și în format multimedia despre strategii de acordare a atenției pozitive, strategii de gestionare a comportamentelor neadecvate, precum și strategii de încurajare a parteneriatului cadre didactice-părinți.
  • Dezvoltarea unui climat educațional pozitiv este asociată cu o serie de consecințe pozitive: prevenirea și combaterea comportamentelor negative, îmbunătățirea colaborării cadre didactice-copii, reducerea nivelului de stres al cadrelor didactice și creșterea timpului alocat învățări în grupă/ clasă.
  • Aplicarea eficientă a strategiilor de optimizare a climatului educațional pozitiv depinde de cunoștințele despre strategii, sentimentul de autoeficacitate și consecvența în utilizarea acestora, dar și de convingerile cadrelor didactice privind măsura în care comportamentul copiilor este modificabil.

back buton

Sediul central

INSTITUL DE PSIHOLOGIE

str. Republicii nr. 37,
400015, Cluj-Napoca

Telefon: + 40 264 590 967

Email: info@childeqguide.org