Curriculum

Parteneriatul cadru didactic-părinte

back butonheader intro.module

Obiective

  • Definirea conceptului de parteneriat cadru didactic-părinte
  • Identificarea unor strategii eficiente de dezvoltare a parteneriatului cadru didactic-părinte
  • Identificarea unor potențiale blocaje în comunicarea cu părinții
  • Analizarea unor strategii de optimizare a comunicării cadru didactic-părinte

Ce este parteneriatul cadru didactic-părinte?

Parteneriatul cadru didactic-părinte reprezintă o relație de colaborare bazată pe încredere reciprocă şi pe un schimb constant de informații şi experiențe pentru a asigura cele mai bune condiții de creștere şi dezvoltare a copiilor. Parteneriatul presupune o interacțiune pe picior de egalitate, în care părintele şi cadrul didactic lucrează împreună pentru binele copiilor.

De reținut! Parteneriatul NU se bazează pe delegarea de sarcini părintelui sau cadrului didactic, ci pe comunicare cu scopul de a alege prin colaborare acele soluții care sunt cele mai potrivite pentru copii.

De ce este importantă stabilirea unui parteneriat cadru didactic-părinte?

Mediul familial ocupă un loc central în dezvoltarea copiilor, deoarece părinții sunt în mare măsură modelele care influențează comportamentul copiilor, iar gradul lor de implicare în educația celor mici poate influența cât de mult beneficiază aceștia de pe urma serviciilor educaționale oferite în grădinițe/ școli. Tocmai din acest motiv, participarea activă a părinților ar trebui să reprezinte o prioritate, iar dezvoltarea unui parteneriat cadru didactic-părinte reprezintă una dintre strategiile esențiale prin care cele două influențe complementare asupra dezvoltării copiilor, se pot sincroniza pentru a transmite un mesaj unitar și consecvent pentru a îmbunătăți starea de bine a copiilor.

Parteneriatul presupune asumarea de către fiecare membru al acestuia a unor responsabilități, dar și a faptului că abilitățile lor sunt complementare: cadrul didactic oferă expertiza sa în privința aspectelor educaționale, formative, în timp ce părinții asigură o perspectivă nuanțată și personalizată asupra nevoilor, pe care le au copiii lor. La intersecția dintre aceste aspecte, se poate crea o relație de încredere și de comunicare, care să asigure dezvoltarea unui parteneriat real cadru didactic-părinte. Beneficiile acestuia sunt multiple atât pentru părinți, cât și pentru dumneavoastră.

 Beneficii pentru părinți

 Beneficii pentru cadrele didactice

- Îi ajută să înțeleagă care sunt abilitățile specifice vârstei, pe care ar trebui să le manifeste copiii lor.
- Îi ajută să identifice modalități de a se implica în educația copiilor lor.
- Le asigură accesul la resurse educaționale ușor de utilizat acasă.
- Crește nivelul de implicare în activitățile extra-curriculare ale copiilor.
- Crește încrederea în cadrele didactice și aprecierea pentru munca lor.

- Creează un context favorabil transferului unor abilități dobândite de copii la grădiniță/ școală în mediul familial.
- Facilitează comunicarea cu părinții.
- Crește nivelul de cooperare al părinților în raport cu solicitările pe care le adresați.
- Crește disponibilitatea părinților de colaborare pentru rezolvarea dificultăților manifestate de către copiii lor.

Rezumat

  • Parteneriatul cadru didactic-părinte reprezintă o relație de colaborare bazată pe comunicare și respect reciproc.
  • Parteneriatul se dezvoltă armonios, atunci când fiecare dintre membri contribuie cu expertiza proprie.
  • Parteneriatul are beneficii pentru părinți, dar și pentru cadrele didactice, asigurând transferul de cunoștințe și abilități din mediul educațional către cel familial, dar și rezolvarea prin colaborare a unor dificultăți ale copiilor.

back buton

Sediul central

INSTITUL DE PSIHOLOGIE

str. Republicii nr. 37,
400015, Cluj-Napoca

Telefon: + 40 264 590 967

Email: info@childeqguide.org