Curriculum

Metode de dezvoltare a parteneriatului

back butonheader intro.module

 

Cum se dezvoltă parteneriatul cadru didactic-părinte?

Pentru vă afla în postura de a dezvolta un parteneriat cu părinții este necesar ca acesta să fie construit din primele zile în care copiii ajung la grădiniță/ școală și să fie în mod constant gestionat pentru a menține comunicarea deschisă. De aceea, recomandăm în continuare câteva strategii a căror implementare, are rolul de a facilita interacțiunea dumneavoastră cu părinții și de a reduce riscul creării unor bariere de comunicare.

 • Primul contact cu părinții îl reprezintă prima ședință cu aceștia. De aceea, puteți folosi această oportunitate pentru a face cunoștință cu ei, pentru a le prezenta oferta educațională, dar și pentru a le oferi ocazia lor înșiși să se prezinte și să-și împărtășească așteptările și dorințele legate de felul în care grădinița/ școala poate contribui la dezvoltarea copiilor lor. Începând cu acest moment puteți stabili în mod informal, metode de comunicare privind activitățile la care participă copii. Informarea părinților se poate face cu ușurință prin constituirea unor grupuri private prin intermediul diferitelor aplicații sau platforme de socializare.
 • Primul contact este important să fie dublat de întâlniri cu fiecare părinte timp de 20-30 de minute prin intermediul cărora să aveți oportunitatea de a colecta informații despre copiii din grupă/ clasă. Dacă aceste întâlniri față în față nu sunt posibile, puteți realiza formulare personalizate, care pot fi distribuite părinților online. Indiferent de metoda de comunicare aleasă, aceste chestionare ar trebui să cuprindă:
  • informații cu privire la familia copilului (ex. nivel de educație, locul de muncă al părinților, persoana/ persoanele care se ocupă de îngrijirea copilului etc.);
  • relațiile stabilite în cadrul familiei (ex. numărul de frați, modul în care se înțeleg şi socializează, alte persoane cu care socializează copilul);
  • particularitățile de dezvoltare ale copiilor (ex. activități preferate, puncte tari/ puncte slabe ale copiilor, antecedente de natură medicală, boli cronice sau probleme emoționale și/sau de comportament);
  • tiparele de interacțiune din familie cu accent pe persoana/ persoanele în a căror grijă de află copilul majoritatea timpului, cea/cele care se implică în activitățile de joc sau de învățare ale copilului, respectiv care sunt activitățile realizate de către acesta în timpul liber petrecut în familie;
  • informații despre atitudinile și convingerile părinților (ex. valorile familiei, ideile în privința creșterii şi educării copiilor, atitudinile privind implicarea în relația cu grădinița/ școala).
 • Stabilirea unui parteneriat cu părinții presupune nu doar întâlnirile formale organizate semestrial sub forma ședințelor, ci și ocazia ca ei să poată constata că grădinița/ școala oferă părinților oportunități de a se dezvolta personal sau de a se implica activ în educația copiilor lor. Câteva astfel de strategii de consolidare a parteneriatului cadru didactic-părinte sunt descrise în continuare:
  • întâlnirile de grup cu părinții reprezintă un context în care se puteți aborda teme de interes pentru ei; în cadrul acestor întâlniri aveți ocazia de a invita consilierul școlar sau alți specialiști, care pot să-i informeze în legătură cu diferite aspecte, care țin de dezvoltarea copiilor sau starea lor de sănătate fizică și psihică;
  • consultațiile individuale sunt scurte întâlniri, pe care le puteți programa cu părinții, ori de câte ori ei doresc să aibă o discuție față în față cu dumneavoastră; pentru a putea face acest lucru, puneți la dispoziția lor o modalitate de contact și informați-i că vă pot trimite solicitări de a programa o discuție cu dumneavoastră despre orice probleme legate de educația copiilor;
  • informările personalizate adresate fiecărui părinte sub forma unui scurt raport scris, pot reprezenta o modalitate de a întări relația de comunicare cu părinții și de a le transmite interesul vizavi de starea de bine a copiilor lor; aceste informări pot conține detalii despre progresele copilului pe parcursul semestrului, despre punctele sale tari, dar și despre modalitățile prin care părinții și-ar putea sprijini copiii în dezvoltarea anumitor abilități/ deprinderi prin interacțiunile din familie;
  • oferirea de oportunități părinților să observe activitățile educaționale din grupă/ clasă de tipul Ziua „Porților deschise” sau să participe direct la diferite activități extra-curriculare cum ar fi: Balul Toamnei (ex. părinții pot ajuta la realizarea decorului şi pot furniza produse precum legume, fructe, dulceață, zacuscă etc.), Halloween (ex. părinții pot fi implicați în realizarea costumaților), Jocuri de iarnă (ex. părinții şi copiii pot participa împreună la competiții sportive cu sania), excursii (ex. părinții pot contribui la supravegherea copiilor) etc.; rolul acestor contexte este acela de a-i familiariza mai îndeaproape cu activitățile desfășurate și de a-i ajuta să dezvolte mai multă empatie și înțelegere vizavi de străduința dumneavoastră.

De reținut! Părinții care percep un interes crescut al cadrelor didactice vizavi de copiii lor, sunt mai dispuși să colaboreze și să se implice în dezvoltarea unui parteneriat. De asemenea, este mai probabil să reușiți să obțineți cooperarea lor pentru a rezolva eventualele probleme de comportament ale copiilor. Acest lucru se datorează faptului că ei vor manifesta mai puține reacții defensive în comunicare și o deschidere mai mare înspre comunicarea despre subiecte mai sensibile, odată ce a existat un efort constant depus de dumneavoastră pentru a le împărtăși aspectele pozitive și progresele copiilor lor.

Rezumat

 • Construirea unei relații de parteneriat este consecința implementării unor strategii prin intermediul cărora cadrul didactic oferă părinților oportunitatea de a fi informați și implicați în activitățile de la grupă/ clasă.
 • Un parteneriat eficient începe prin cunoașterea copiilor din grupă/ clasă și prin informarea periodică a părinților despre progresele lor.
 • Părinții sunt mai deschiși să se implice, atunci când ei înșiși au sentimentul că fac parte dintr-o comunitate și sunt încurajați să participe la activități legate de grădiniță/ școală.

back buton

Sediul central

INSTITUL DE PSIHOLOGIE

str. Republicii nr. 37,
400015, Cluj-Napoca

Telefon: + 40 264 590 967

Email: info@childeqguide.org