Curriculum

Competențele social-emoționale în grupă/clasă

Ce sunt competențele social-emoționale?
Competențele social-emoționale se referă la acele abilități, care permit copiilor să-și gestioneze adecvat propriile emoții, să-și facă prieteni și să comunice pentru a rezolva conflictele.


În tabelul de mai jos, sunt descrise principalele patru categorii de competențe social-emoționale, precum și câteva dintre strategiile prin care se poate stimula dezvoltarea acestora.

 Competențe emoționale 

 Recunoașterea emoțiilor

 Gestionarea emoțiilor 

 Comportamente

 - să recunoască emoțiile proprii și pe ale celorlalți
 - să identifice consecințele emoțiilor asupra comportamentului propriu și al celorlalți
 - să adopte punctul de vedere al celorlalți

 - să utilizeze strategii pentru a-și gestiona emoțiile:
 1) concentrarea asupra respirației;
 2) identificarea unor comportamente prosociale în locul celor agresive; și
 3) identificarea gândurilor neconstructive și înlocuirea lor cu altele constructive

 Strategii

 - utilizarea jocurilor, a poveștilor sau a animațiilor pentru familiarizarea cu emoțiile și modalitățile de gestionare a acestora;
 - comunicarea despre emoții;
 - transmiterea acceptării vizavi de emoțiilor negative și îndrumarea copiilor în identificarea unor strategii prin care să le exprime adecvat fără să fie agresivi

 Competențe sociale

 Rezvolvarea de probleme

 Cooperarea

 Comportamente

 - să identifice problema
 - să propună soluții pentru a rezolva problema
 - să evalueze consecințele soluțiilor propuse
 - să pună în practică soluția

 - să își aștepte rândul
 - să negocieze
 - să ofere ajutor
 - să ceară voie să se alăture unui joc
 - să accepte pierderea unui joc
 - să spună te rog și mulțumesc

 Strategii

 - utilizarea jocurilor și a poveștilor pentru a discuta despre importanța comportamentelor prietenoase;
 - îndrumarea copiilor în identificarea unor soluții pentru problemele cu care se confruntă și evaluarea consecințelor;
 - învățarea comportamentelor prietenoase din jocurile cu adulții;
 - încurajarea socializării cu ceilalți copii pentru a exersa comportamentele prietenoase.

 

De ce sunt importante competențele social-emoționale?
Dezvoltarea competențelor social-emoționale este cel puțin la fel de importantă pentru copii ca achiziționarea abilităților de numerație sau a celor de scris-citit. Deși succesul școlar este în principal o consecință a dezvoltării abilităților cognitive (intelectuale) ale copiilor, psihologii au ajuns la concluzia că performanța lor în învățare este influențată într-o măsură semnificativă și de abilitățile social-emoționale.

Printre beneficiile pe termen scurt ale competențelor social-emoționale bine dezvoltate se numără: creșterea încrederii în sine a copiilor, a capacității lor de a fi independenți, de a-și asuma responsabilitatea pentru propriile comportamente și de a manifesta mai mult autocontrol. Astfel de comportamente sunt asociate nu doar cu performanțe școlare mai bune, dar și cu  menținerea stării de bine a copiilor și scăderea riscului pentru manifestarea problemelor de sănătate mentală.

De asemenea, dezvoltarea optimă a competențelor social-emoționale are beneficii pe termen lung asupra felului în care copiii vor face față provocărilor vieții de adult. Astfel, adulții care comunică eficient, își gestionează constructiv reacțiile la stres, rezolvă conflictele prin cooperare și sunt eficienți în munca de echipă, spun despre ei că sunt mai fericiți, mai predispuși să manifeste emoții pozitive, și ca urmare, sunt mai satisfăcuți în legătură cu viața personală și cea profesională.

De ce să implementați activități de dezvoltare a competențelor social-emoționale la grupă/ clasă?
Sunt cel puțin câteva motive, care sprijină ideea că implementarea unui program de dezvoltare a competențelor social-emoționale, are avantaje semnificative:

  • creșterea frecvenței interacțiunilor pozitive de la grupă/ clasă prin ghidarea eficientă a copiilor în gestionarea emoțiilor negative și în rezolvarea conflictelor;
  • dezvoltarea unui climat educațional pozitiv, care motivează copiii să fie cooperanți atunci când le adresați solicitări;
  • scăderea numărului de situații în care gestionați indisciplina sau interveniți pentru aplanarea conflictelor dintre copii;
  • reducerea nivelului de stres pe care-l resimțiți prin îmbunătățirea capacității de a anticipa, dar și de a gestiona eficient situațiile problemă de la grupă/ clasă.

Cum se dezvoltă competențele social-emoționale la grupă/ clasă?
Pentru a implementa programul de dezvoltare a competențelor social-emoționale la grupă/ clasă, vă recomandăm parcurgerea secțiunilor din platformă, care oferă detalii cu privire la strategii eficiente, care au drept scop:

  • dezvoltarea unui climat educațional pozitiv prin comunicarea corectă a așteptărilor pe care le aveți din partea copiilor, precum și prin corectarea comportamentelor negative cu minim de consum emoțional și de timp;
  • îmbunătățirea cooperării cu părințîi și creșterea nivelului lor de implicare în educația copiilor;
  • dezvoltarea abilităților de a antrena, de a ghida copiii în dezvoltarea competențelor social-emoționale prin intermediul unor strategii care accelerează învățarea gestionării emoțiilor negative și a rezolvării conflictelor;
  • implementarea în grupă/ clasă a activităților structurate din cadrul Curriculumului pentru dezvoltarea competențelor social-emoționale cu ajutorul unor metode de predare centrate pe copii.

 

Sediul central

INSTITUL DE PSIHOLOGIE

str. Republicii nr. 37,
400015, Cluj-Napoca

Telefon: + 40 264 590 967

Email: info@childeqguide.org