Ghid Activitati

[Modul 4] Activitatea 8

back buton

 Obiectivele activității: 
 • Să identifice succesiunea evenimentelor din scenariile ilustrate
 • Să identifice emoțiile personajelor din scenariile ilustrate
 • Să numească cauze ale reacţiilor emoţionale ale personajelor
 • Să exerseze preluarea unor puncte de vedere diferite asupra aceleiaşi situaţii
 • Să propună soluții de evitare, dar și de aplanare a conflictelor din scenariile ilustrate
 • Să exerseze prin joc de rol soluțiile propuse
 Competențe:
 • Generale: competenţe sociale, competenţe emoţionale
 • Specifice: rezolvarea de probleme, recunoașterea și etichetarea emoțiilor, preluarea perspectivei, identificarea cauzelor emoțiilor
M4 A8 panel
 Materiale necesare:
 • Scenarii ilustrate
 • 
Harta emoțiilor
 • 
pălăria magică
 Durată: 20 - 30 minutePlanul de lecție: 
"O problemă are mai multe soluţii"  

Pregătirea activității

Familiarizaţi-vă cu Scenariile ilustrate, precum şi cu întrebările pe care urmează să le adresați copiilor pe parcursul activității. De asemenea, pregătiți o pălărie magică, confecţionată din carton sau hârtie colorată pe care o veți oferi pe rând fiecărui copil. Asigurați-vă că aveți la îndemână Harta emoțiilor.

Realizarea activității
Explicați-le copiilor că în această activitate sarcina lor este să ajute personajele din Scenariile ilustrate să găsească cât mai multe soluții la problemele cu care se confruntă. De asemenea, prezentați-le pălăriile și spuneți-le că acestea sunt obiecte magice, care îi vor ajuta să găsească cât mai multe soluții bune.

Împărțiți copiii din grupă/ clasă în echipe, astfel încât fiecare echipă să fie responsabilă de propunerea soluţiilor pentru unul dintre Scenariile ilustrate. Prezentați scenariile pe rând și asigurați-vă că aţi parcurs pașii descriși în continuare.

  • Oferiţi pălăria magică pe rând fiecărui copil din echipă, atunci când ei urmează să răspundă (Acum pălăria magică merge la ...).
  • Clarificați succesiunea evenimentelor din scenariu (Ce a făcut ...? Ce a făcut .... după aceea?).
  • Identificați împreună cu ei, emoțiile fiecărui personaj (Cum se simte ...? Dar ...?). Solicitați-le să indice emoția identificată pe Harta emoțiilor.
  • Adresați copiilor întrebări despre cauzele emoțiilor identificate (De ce se simte...? Dar ...?).
  • Solicitați-le să propună soluții pentru rezolvarea conflictului. Soluţiile pentru fiecare Scenariu ilustrat sunt de două tipuri: soluţii pentru evitarea conflictelor (Ce puteau să facă ... altfel de la început?) şi soluţii pentru aplanarea conflictelor (Ce pot face ... după ...?).
  • Selectați una dintre soluțiile identificate de către copii și organizați un joc de rol pentru exersarea acesteia. În timpul jocului de rol asigurați-vă că sunt puse în practică doar soluții adecvate. Distribuiți rolurile (... va fi Cara, iar ... va fi Ari) și reamintiți-le situația problemă (Cara desenează, iar Ari are nevoie de creionul Carei). Oferiţi suport în timpul jocului de rol, adresând întrebări (Ce poate face Ari în loc să-i smulgă creionul din mână?). Lăudați copiii pentru felul în care pun în practică soluțiile (A fost foarte frumos din partea ta că ai propus să folosiți creionul pe rând).

Pe parcursul activității, încurajați cât mai mulți copii să răspundă la întrebări, să propună soluții și să se implice în jocurile de rol.

În tabelul de mai jos, sunt detaliate întrebările, precum și răspunsurile așteptate din partea copiilor.

Scenarii 

Întrebări

Răspunsuri aşteptate

Ari smulge un creion colorat din mâna Carei. Cara are nevoie de el pentru a-şi termina desenul, aşa că merge la Ari şi încearcă să îi ia creionul din mână. Cei doi încep să se lovească.

Ce a făcut Ari?

Ari a smuls un creion colorat din mâna Carei.

Ce a făcut Cara DUPĂ aceea?

Cara a vrut să-și ia înapoi creionul și l-a lovit pe Ari.

Cum se simte Cara? Dar Ari?

Cara este tristă/ furioasă. Ari este furios.

De ce se simte Cara tristă/ furioasă?

Pentru că Ari i-a luat creionul colorat/ nu are cu ce-și termina desenul.

De ce se simte Ari furios?

Deoarece Cara îl lovește.

Soluţii evitare conflict: Ce puteau să facă Ari și Cara altfel de la început?

Ari putea să îi ceară creionul Carei; Cara putea să îi ceară creionul lui Ari înainte de a încerca să-l smulgă din mâna lui.

Soluţii aplanare conflict: Ce pot face Ari şi Cara după ce s-au comportat neprietenos unul cu altul?

Ari poate să-i dea înapoi Carei creionul colorat; Ari şi Cara pot să împartă creionul și să-l folosească pe rând; Ari şi Cara ar trebui să ceară ajutorul doamnei educatoare/ învăţătoare dacă nu știu cum să rezolve problema.

Dudu şi Cara se joacă prinselea în parc. La un moment dat, Dudu pleacă să se joace cu alţi copii fără să îi spună Carei. Cara îi spune că e un prost și că nu mai este prietenul ei. Dudu îi spune că nici el nu mai e prieten cu ea.

Ce a făcut Dudu?

Dudu a plecat să se joace cu alți copii.

Ce a făcut Cara DUPĂ aceea?

Cara îi spune că e prost și că nu mai sunt prieteni.

Cum se simte Cara? Dar Dudu?

Cara este furioasă. Dudu este și el furios.

De ce se simte Cara furioasă?

Pentru că Dudu a lăsat-o să se joace singură.

De ce se simte Dudu furios?

Deoarece Cara îi spune că e prost și că nu mai sunt prieteni.

Soluţii evitare conflict: Ce puteau să facă Dudu şi Cara altfel de la început?

Dudu putea să-i spună Carei că merge să se joace cu alţi copii; Dudu putea s-o invite pe Cara să se joace altceva.

Soluţii aplanare conflict: Ce pot face Ari şi Cara după ce și-au spus unul altuia că nu mai sunt prieteni?

Amândoi pot să recunoască că au greșit și au spus lucruri urâte; Dudu poate s-o invite pe Cara să se joace cu ceilalți copii.

Roro îi strică luii Kiki figurina din plastilină pentru că a lui nu arată așa frumos și este invidios pe ea. Kiki ia bucăţile de plastilină de pe bancă şi le aruncă spre Roro.

Ce a făcut Roro?

Roro a stricat figurina din plastilină a lui Kiki din invidie.

Ce a făcut Kiki DUPĂ aceea?

Kiki aruncă cu plastilină în Roro.

Cum se simte Kiki? Dar Roro?

Kiki se simte tristă/ furioasă. Roro este furios.

De ce se simte Kiki tristă/ furioasă?

Pentru că Roro i-a stricat figurina din plastilină.

De ce se simte Roro furios?

Pentru că figurina lui din plastilină nu este așa frumoasă precum cea a lui Kiki.

Soluţii evitare conflict: Ce puteau să facă Roro şi Kiki altfel de la început?

Roro putea să o roage pe Kiki să-l ajute să facă un model la fel de frumos ca al ei; Roro putea să-i spună lui Kiki că îi place ce a făcut din plastilină; Kiki putea să-i spună lui Roro să-i refacă modelul stricat.

Soluţii aplanare conflict: Ce pot să facă Roro şi Kiki după ce au început să arunce cu plastelină unul în altul?

Roro și Kiki pot să se liniștească și să adune resturile de plastilină de pe jos; Roro poate să recunoască că a greșit și să se ofere să refacă figurina de plastilină; Kiki îi poate arăta cum să facă o figurină mai frumoasă.

 

Sugestii practice
- În situațiile în care copiii manifestă comportamente agresive, ajutaţi-i să conștientizeze emoţiile pe care le simt (Iustina cum te-ai simţit când Ioana te-a tras de păr?; Andrei cum te-ai simţit când Ionuţ te-a împins pe terenul de sport?). După ce ei etichetează corect emoţiile, întrebaţi-i ce au făcut în acea situație (Iustina ce ai făcut după ce Ioana te-a tras de codiţe?; Andrei ce ai făcut după ce Ionuţ te-a împins pe terenul de sport?). Apoi, continuați prin a-i sprijini în identificarea unor soluţii, mai ales atunci când felul în care au rezolvat problema nu a fost cel mai potrivit (Iustina ce ai fi putut face diferit?; Andrei ce ai fi putut face diferit?).
- Încurajați copiii să pună în practică soluțiile găsite (Ce crezi că ai putea face altă dată dacă cineva te trage de păr? Dar dacă cineva te împinge?), iar ori de câte ori observați că ei propun soluții potrivite și neagresive, lăudați-i pentru alegerea făcută.

Feedback
Dacă ați realizat această activitate, ne-am bucura să primim un feedback din partea dumneavoastră care ne va ajuta să îmbunătățim conținutul sau felul în care se desfășoară aceasta. Pentru acesta, accesați butonul ”Back” de mai jos, care vă duce înapoi la panoul de control al activității. Acolo aveți tab-ul ”Oferă feedback la activitate”, cu întrebările gata scrise. Vă mulțumim!

back buton

Sediul central

INSTITUL DE PSIHOLOGIE

str. Republicii nr. 37,
400015, Cluj-Napoca

Telefon: + 40 264 590 967

Email: info@childeqguide.org