Ghid Activitati

[Modul 4] Activitatea 10

back buton

 Obiectivele activității: 
 • Să identifice consecinţele comportamentelor manifestate de personajele din scenariile ilustrate
 • Să facă diferenţa între o consecinţă dreaptă şi una nedreaptă
 • Să evalueze soluţiile în funcție de corectitudinea faţă de personajele implicate în conflict
 • Să exerseze prin joc de rol soluțiile corecte identificate
 Competențe:
 • Generale: competenţe sociale, competenţe emoţionale
 • Specifice: rezolvarea de probleme, recunoaşterea emoţiilor
M4 A10 panel
 Materiale necesare:
 • Scenarii ilustrate
 • 
Harta emoțiilor
 Durată: 20 - 30 minutePlanul de lecție: 
"A fost drept sau nedrept?"  

Pregătirea activității

Familiarizaţi-vă cu Scenariile ilustrate, precum şi cu întrebările pe care le veți adresa copiilor pe parcursul activității. De asemenea, pregătiți Harta emoțiilor pentru a-i ajuta să identifice reacțiile emoţionale ale personajelor.

Realizarea activității
Explicaţi copiilor că în această activitate Roro și Cara vor fi personajele principale ale unor situații, iar ei vor avea rolul de a-i ajuta să-și dea seama dacă felul în care se comportă unul față de celălalt este drept sau nedrept.

Prezentați copiilor pe rând fiecare dintre Scenariile ilustrate și asiguraţi-vă că urmați pașii descriși în continuare.

  • Fiecare scenariu cuprinde 2-3 posibile variante de rezolvare. După ce prezentați fiecare variantă, stabiliți:
    • ce emoții au manifestat personajele (Cum s-a simțit ...? Dar ...?) și să indice emoția corespunzătoare cu ajutorul Hărții emoțiilor;
    • cât de potrivită a fost soluţia pe care a găsit-o personajul/ personajele pentru a rezolva o anumită problemă (Ce a făcut .... a fost drept sau nedrept față de ...? Dar ce a făcut ...?).
  • După ce aţi discutat împreună cu ei toate variantele de rezolvare, solicitați-le să vă spună care sunt situațiile în care Cara și Roro s-au comportat corect unul cu celălalt. Evidențiați faptul că atunci când personajele se comportă drept, ambii manifestă emoții pozitive.
  • Apoi, exersați prin joc de rol varianta aleasă de copii ca fiind cea mai potrivită pentru a rezolva problema. În timpul jocului de rol asigurați-vă că sunt puse în practică doar soluții adecvate. Distribuiți rolurile (... va fi Roro, iar ... va fi Cara) și reamintiți-le situația problemă (Roro se joacă cu mașinile. Cara vrea și ea să se joace cu ele). Oferiţi suport în timpul jocului de rol, adresând întrebări (Ce face Cara când Roro o roagă să aștepte până ajunge la finiș?). Lăudați copiii pentru felul în care pun în practică soluțiile (Ai făcut foarte bine că ai avut răbdare până ce Roro a terminat cursa/ că l-ai rugat să-ți dea o altă mașină).

Pe parcursul activității, încurajați cât mai mulți copii să răspundă la întrebări, să propună soluții și să se implice în jocurile de rol.

În tabelul de mai jos, sunt detaliate întrebările, precum și răspunsurile așteptate din partea copiilor.

Scenarii 

Întrebări

Răspunsuri aşteptate

Scenariul 1 - varianta 1 (negativ)
Roro se joacă cu maşinile de curse.

Cara: Roro, vreau şi eu să mă joc cu maşinile de curse. Pot să mă joc şi eu cu tine?
Roro: Așteaptă puțin să ajung la linia de finiș.

Cara nu mai are răbdare și îi ia mașinile.

Cum  s-a simţit Roro când Cara i-a luat maşinile? Dar Cara când le-a luat?

Roro s-a simțit trist/ furios pentru că i-au fost luate maşinile. Cara este bucuroasă că are cu ce se juca.

Ce a făcut Cara, a fost drept sau nedrept față Roro? Dar ce a făcut Roro?

Ce a făcut Cara  a fost nedrept, pentru că putea să aştepte ca Roro să îi dea maşinile. Ce a făcut Roro a fost drept, pentru că a rugat-o pe Cara să aibă răbdare să se joace împreună.

Scenariul 1 - varianta 2 (pozitiv)
Roro se joacă cu maşinile de curse.

Cara: Roro, vreau şi eu să mă joc cu maşinile de curse. Pot să mă joc şi eu cu tine?
Roro: Mă joc eu un pic până termin această cursă. Apoi, ne jucăm împreună.

Cum s-a simțit Roro? Dar Cara atunci când a avut răbdare?

Cara şi Roro s-au simţit fericiţi pentru că s-au înțeles să se joace împreună.

Ce a făcut Cara, a fost drept sau nedrept față de Roro? Dar ce a făcut Roro?

Ce a făcut Cara a fost drept pentru că i-a cerut maşinile lui Roro. Ce a făcut Roro a fost drept pentru că i-a propus Carei să se joace împreună după ce termină o cursă.

Scenariul 2 - varianta 1 (negativ)

Toți copiii din grupă/ clasă decupează pisici și alte animale. Didi nu își găsește foarfeca și o ia pe cea a lui Kiki.

Kiki: Ce faci? Este foarfeca mea. Dă-mi-o înapoi!

Cum s-a simţit Kiki atunci când Didi i-a luat forfecuţa? Dar Didi când a luat-o?

Kiki a fost surprinsă pentru că Didi i-a luat forfecuţa fără să i-o ceară. Didi s-a simţit fericită pentru că avea cu ce să decupereze.

Ce a făcut Didi, a fost drept sau nedrept față de Kiki? Dar ce a făcut Kiki?

Ce a făcut Didi a fost nedrept pentru că i-a luat forfecuţa fără să o ceară. Ce a făcut Kiki a fost drept pentru că şi-a cerut forfecuţa înapoi.

Scenariul 2 - varianta 2 (negativ)
Toţi copiii din grupă/ clasă decupează pisici şi alte animale. Didi nu îşi găseşte foarfeca.

Didi: Îmi dai și mie foarfeca ta?
Kiki: Nu, este foarfeca mea!

 

Cum s-a simţit Kiki atunci când Didi i-a cerut forfecuţa? Dar Didi când Kiki o refuză?

Kiki s-a simţit furioasă pentru că nu voia să îi dea forfecuţa lui Didi. Didi s-a simţit tristă pentru că nu va putea să termine de decupat.

Ce a făcut Didi, a fost drept sau nedrept față de Kiki? Dar ce a făcut Kiki?

Ce a făcut Didi a fost drept, pentru că i-a cerut forfecuţa. Ce a făcut Kiki a fost nedrept pentru că nu a vrut să-i dea forfecuța, deși Didi i-a cerut voie.

Scenariul 2 - varianta 3 (pozitiv)
La activitatea de lucru manual, toţi copiii decupează pisici şi alte animale. Didi nu îşi găseşte foarfeca.

Didi: Îmi dai şi mie foarfeca ta?
Kiki: Bine, ţi-o dau, dar să mi-o dai înapoi ca să termin și eu să decupez.

Cum s-a simţit Kiki atunci când Didi i-a cerut forfecuţa? Dar Didi când a primit-o?

Roro şi Cara s-au simţit fericite pentru că au împărțit forfecuța și au terminat de decupat.

Ce a făcut Didi, a fost drept sau nedrept față de Kiki? Dar ce a făcut Kiki?

Ce a făcut Didi a fost drept, pentru că i-a cerut forfecuţa. Ce a făcut Kiki a fost drept, pentru că i-a dat forfecuța după ce a terminat de decupat.

Sceariul 3 - varianta 1 (negativ)
Dudu şi Ari vor să se joace cu aceeași mască de supererou.

Dudu: Eu am văzut masca prima! E a mea!
Ari: Ba nu e adevărat! Eu am văzut-o primul!

Cum s-a simţit Dudu când a vrut să folosească masca de supererou? Dar Ari?

Dudu și Ati s-au simţit furioși pentru că amândoi vor aceeași mască și nici unul nu vrea s-o împartă.

Ce a făcut Dudu, a fost drept sau nedrept față de Ari? Dar ce a făcut Ari?

Ce a făcut Dudu a  fost nedrept pentru că nu a vrut să împartă. Ce a făcut Ari a fost nedrept pentru că nu a vrut să împartă.

Scenarul 3 - varianta 2 (pozitiv)
Dudu şi Ari vor să se joace cu aceeași mască de supererou.

Dudu: Mai întâi mă joc eu cu masca şi apoi facem schimb.
Ari: E suuuper.

Cum s-a simțit Dudu? Dar Ari?

Dudu și Ari au fost fericiți pentru că se vor juca cu masca pe rând.

Ce a făcut Dudu a fost drept sau nedrept față de Ari? Dar ce a făcut Ari?

Ce a făcut Dudu a fost drept pentru că i-a promis masca lui Ari. Ce a făcut Ari a fost drept pentru că fost de acord să aibă răbdare.

 

Sugestii practice
- Pentru a facilita transferul comportamentelor învăţate şi în alte contexte, interveniţi atunci când observaţi că unii copii întâmpină probleme și ajutați-i să identifice soluții (Ioana a fost drept faţă de Andreea că i-ai luat carioca fără să i-o ceri? Ce altceva puteai face?; Andrei a fost drept faţă de Ionuţ când i-ai dat cu palma? Ce altceva puteai face?).
- După finalizarea activităţii, încurajaţi copiii să aplice soluţiile învăţate în situaţii similare de la grupă/ clasă. Atunci când observați că acestea nu sunt aplicate, puteți opta pentru organizarea unui joc de rol prin intermediul căruia să-i ghidați înspre identificarea și exersarea soluțiilor adecvate.

Feedback
Dacă ați realizat această activitate, ne-am bucura să primim un feedback din partea dumneavoastră care ne va ajuta să îmbunătățim conținutul sau felul în care se desfășoară aceasta. Pentru acesta, accesați butonul ”Back” de mai jos, care vă duce înapoi la panoul de control al activității. Acolo aveți tab-ul ”Oferă feedback la activitate”, cu întrebările gata scrise. Vă mulțumim!

back buton

Sediul central

INSTITUL DE PSIHOLOGIE

str. Republicii nr. 37,
400015, Cluj-Napoca

Telefon: + 40 264 590 967

Email: info@childeqguide.org