Ghid Activitati

[Modul 5] Activitatea 5

back buton

 Obiectivele activității: 
 • Să își aștepte rândul pe parcursul jocului de grup
 • Să comunice pe parcursul jocului cu privire la momentul în care fiecare poate să contribuie la realizarea colierului

 Competențe:
 • Generale: competența socială
 • Specifice: așteptarea rândului, comunicarea asertivăi
M5 A5 panel
 Materiale necesare:
 • bucăți de sfoară de aproximativ 50 cm
 • mărgele de diferite culori
 Durată: 20 - 30 minutePlanul de lecție: 
"Colierul prieteniei"  

Pregătirea activității

Pregătiți bucățile de sfoară și cutii în care să puneți mărgele de aceeași culoare (de preferință mărgelele ar trebui să fie de 4-5 culori). Astfel, fiecare membru al unei echipe urmează să aibă la  dispoziție o cutie de mărgele a căror culoare va fi diferită de a mărgelelor celorlalți copii din același grup.

Realizarea activității
Împărțiți copiii în echipe și puneți-le la dispoziție materialele de care au nevoie, o sfoară și cutii cu mărgele de diferite culori pentru fiecare membru al echipei. Explicați-le faptul că urmează să lucreze împreună la realizarea unui colier al prieteniei, respectând câteva reguli:

  • Fiecare echipă stabilește în ce ordine vor fi înșiruite mărgelele pe ață în funcție de culoare.
  • Apoi, membrii echipei adaugă mărgelele pe rând, în funcție de culoarea și ordinea stabilite.

Pentru a vă asigura că toți copiii știu ce au de făcut, discutați cu fiecare echipă ordinea pe care au ales-o și cereți-le să vă spună cine pune prima mărgea, apoi pe următoarea etc. Asigurați-vă de faptul că pe parcursul activității membrii fiecărui grup respectă regula stabilită și comunică în legătură cu ordinea în care sunt înșirate mărgelele pe sfoară.

Discutați împreună cu toți copiii, de ce cred ei că acel colier se numește colierul prieteniei. Pentru a facilita identificarea unui răspuns, rugați-i să se gândească ce au făcut ei (cum s-au comportat) pe parcursul activității. Apoi, evidențiați faptul că așteptându-și rândul și comunicând între ei, au reușit să finalizeze colierul așa cum au stabilit împreună de la începutul activității.

Lăudați copiii pentru faptul că au avut răbdare și pentru felul în care au colaborat pentru confecționarea colierelor. La finalul activității, așezați-le la vedere în sala grupei/ clasei.

Sugestii practice
- Puteți încuraja exersarea deprinderii de a-și aștepta rândul și în alte contexte. Acestea pot fi activități de lucru manual precum în acest exemplu, activități care se desfășoară în aer liber sau la orele de educație fizică.
- Copiii învață mai bine și mai repede despre valoarea anumitor comportamente, atunci când au posibilitatea să le pună în practică. Ca urmare, este important să încurajați formarea unor atitudini pozitive față de colaborare prin povești sau jocuri de rol, dar mai ales prin oferirea de oportunități de lucru în echipă în activitățile de la grupă/ clasă.

Feedback
Dacă ați realizat această activitate, ne-am bucura să primim un feedback din partea dumneavoastră care ne va ajuta să îmbunătățim conținutul sau felul în care se desfășoară aceasta. Pentru acesta, accesați butonul ”Back” de mai jos, care vă duce înapoi la panoul de control al activității. Acolo aveți tab-ul ”Oferă feedback la activitate”, cu întrebările gata scrise. Vă mulțumim!

back buton

Sediul central

INSTITUL DE PSIHOLOGIE

str. Republicii nr. 37,
400015, Cluj-Napoca

Telefon: + 40 264 590 967

Email: info@childeqguide.org