Ghid Activitati

[Modul 5] Introducere: competente, metode, strategii

back butonheader intro.module

- Scenarii ilustrate/ jocuri de rol
Scenariile ilustrate prezintă contexte în care copiii sunt nevoiți să folosească strategii de cooperare sau pentru a gestiona potențiale situații de conflict. În cadrul acestor activități este important să reactualizați împreună cu ei și să fixați cunoștințe despre reglarea emoțiilor și rezolvarea de probleme, pe care ei le-au dobândit pe parcursul modulelor anterioare.De asemenea, este recomandat să discutați împreună cu grupa/ clasa soluțiile propuse, dar mai ales să le oferiți ocazia să le exerseze prin jocuri de rol, astfel încât să vă asigurați că ei își vor aminti cu mai multă ușurință aceste soluții în viitoare contexte de socializare și joc.

Pas 1: Abilitățile de cooperare în joc

Jocul oferă copiilor ocazia unor experiențe senzoriale, motrice și cognitive, responsabile de stimularea creierului lor. Activarea intensă a circuitelor neuronale permite formarea de noi conexiuni, care sunt asociate cu achiziții pe multiple planuri ale dezvoltării lor (cognitiv, social, emoțional). Tipurile de jocuri în care se implică copiii evoluează de-a lungul copilăriei timpurii, iar în jurul vârstei de aproximativ 4 ani, ei încep să manifeste comportamente specifice jocului de cooperare.

Jocurile de cooperare se caracterizează prin comunicare între copii, orientarea comportamentului lor către un scop comun, precum și prin asumarea unor roluri. Astfel, pentru a se putea implica în aceste jocuri sunt necesare câteva achiziții: deprinderea de a împărți jucării, capacitatea de a înțelege regulile de desfășurare a acestora, de a comunica propriile idei și de a înțelege perspectiva celorlalți, precum și abilitatea de a rezolva conflictele în manieră constructivă.

Așadar, jocurile de cooperare învață copiii despre abilități necesare formării și menținerii relațiilor de prietenie. Cei care manifestă astfel de abilități se adaptează mai ușor în grupurile de la grădiniță/ școală, sunt mai populari printre colegii lor și manifestă mai puține probleme de comportament. Ca urmare, stimularea socializării în grup și deprinderea abilităților de interacțiune sunt recomandate pentru a dezvolta relații bazate pe cooperare, dar și pentru prevenirea problemelor de comportament.

Pas 2: Metode de exersare în cadrul Curriculum-ului 

- Povești ilustrate
Din poveștile Pufi învață despre valoarea prieteniei și Întrecerea din pădure copiii învață implicit despre importanța comportamentelor de cooperare. Spre exemplu, prima poveste o puteți utiliza pentru a evidenția relevanța cooperării pentru a atinge mai ușor scopuri comune și emoțiile pozitive, pe care le pot trăi în momentul în care aleg să împartă și să renunțe la comportamentele egoiste. Cu ajutorul celei de-a doua povești, le puteți reaminti despre faptul că prietenia înseamnă să se bucure pentru cel care a câștigat, dar și să se arate empatici față de cei care au pierdut, atunci când ei câștigă un joc/ o întrecere. 

- Jocuri de cooperare:

Majoritatea activităților propuse se axează pe crearea la grupă/ clasă a unor situații de cooperare, în cadrul cărora copiii să aibă ocazia să exerseze câteva abilități importante pentru relaționarea cu ceilalți, cum ar fi:

1) ascultarea activă și adresarea întrebărilor pentru a identifica obiectul misterios, dar și pentru a afla și a împărtăși cu un alt coleg de grupă/ clasă despre activitățile lor preferate; 2) asumarea responsabilității pentru a ghida colegul de echipă în cadrul cursei cu obstacole;

3) așteptarea rândului și respectarea regulilor pentru a confecționa colierul prieteniei;

4) stabilirea de roluri și cooperarea pentru a gestiona resursele limitate ale grupului în timp ce realizează împreună posterul cu anotimpurile;

5) exersarea toleranței la frustrare prin participarea la un jocuri care presupun competiție (jocuri de societate);

6) comunicarea pentru a înțelege perspectiva celuilalt și cooperarea pentru confecționarea unor cadouri simbolice.

Pas 3: Strategii de consolidare integrate în activitățile cotidiene de la grupă/ clasă

Activitățile din cadrul Curriculum-ului pentru dezvoltarea competențelor social-emoționale reprezintă o componentă importantă, însă impactul lor este minim dacă nu sunt însoțite de aplicarea câtorva strategii menite să sprijine copiii să adopte comportamente de cooperare.

- Modelarea abilităților de cooperare

Cooperarea reprezintă un set de comportamente pe care copiii le pot învăța, atunci când observă faptul că sunt manifestate de către adulții din preajma lor. Astfel, comportamentul dumneavoastră poate reprezenta un model pentru copii: atunci când cereți ceva politicos, mulțumiți pentru acel lucru, ori când îi invitați să vă ajute sau le oferiți ajutor, creați de fapt contexte în care ei au ocazia să observe ce presupune cooperarea și să preia exemplul oferit.

De asemenea, atunci când ei se joacă, propuneți-vă să utilizați astfel de contexte pentru a oferi modele de comportamente de cooperare. În primul rând, oferiți-le exemple de formule verbale, pe care ei le pot ulterior prelua în jocurile cu ceilalți copii (Ce joc frumos. Îmi dați și mie voie să mă joc împreună cu tine/cu voi?). De asemenea, asigurați-vă că în timpul activității manifestați comportamente prietenoase (ex. oferiți ajutor, vă așteptați rândul, utilizați cuvinte prietenoase etc.) pentru a modela asemenea comportamente. În timp, veți constata faptul că aceste strategii care îmbunătățesc cooperarea sunt preluate de către ei, situație în care este recomandat să evidențiați aceste comportamente (A fost foarte frumos din partea ta că ai ascultat-o pe Ioana și v-ați jucat așa cum și-a dorit ea; Sunt încântat/ă că i-ai spus „te rog”/ „mulțumesc”).

O altă strategie pe care o puteți utiliza a responsabiliza copiii și pentru a-i motiva să lucreze în scopul atingerii unor obiective comune este legată de regulile stabilite la grupă/ clasă. De exemplu, adunarea jucăriilor (la grădiniță) sau menținerea curățeniei în clasă (la școală), pot constitui un efort de echipă îndreptat înspre conștientizarea faptului că fiecare poate contribui cu ceva pentru binele grupului din care face parte.

- Ghidajul pentru manifestarea comportamentelor de cooperare: 

Oferirea de oportunități de exersare a cooperării. Planificarea de către dumneavoastră a unor activități care să permită copiilor să exerseze comportamentele legate de cooperare, cum ar fi jocurile de grup (în spațiul clasei sau în aer liber) sau activitățile de învățare în grup, consolidează aceste strategii de interacțiune și formează deprinderi utile pentru socializare și învățare, de care ei vor beneficia pe tot parcursul vieții.  

Oferirea suportului în timpul activităților de cooperare. Un aspect important în dezvoltarea abilităților de cooperare ale copiilor este reprezentat de implicarea activă a adultului. Această implicare presupune în esență câteva comportamente prin intermediul cărora puteți ghida copiii înspre colaborare:

  • Monitorizarea copiilor. Chiar dacă nu întotdeauna este posibil să vă implicați în mod direct în activitatea de cooperare, este important să acordați atenție copiilor și să vă asigurați că sunt evitate conflictele sau neînțelegerile. Pentru a preveni astfel de situații este indicat să stați în preajma lor, astfel încât să primească un semnal că sunteți interesat/ă și preocupat/ă de ceea ce fac ei.
  • Permiteți copiilor să dirijeze activitatea. Rolul dumneavoastră în timpul activităților de cooperare este să încurajați copiii să colaboreze, nu să criticați (Ce este așa de greu să împarți? Mă așteptam să te comporți prietenește!) sau să preluați controlul asupra situației, spunându-le copiilor ce să facă (Maria, te rog să decupezi, iar pe tine Ioana să lipești copacii pe planșă; Răzvan, spune-i lui Ionuț că-i dai niște piese lego ca să-și dea niște cuburi de-ale lui). Impunerea soluțiilor, nu este utilă deoarece învață copiii să le aștepte, nu să le caute activ, în timp ce criticile blochează comunicarea și reduc probabilitatea ca ei să pună în aplicare comportamentele pe care le așteptați din partea lor. Mențineți pe tot parcursul interacțiunii un limbaj prin care să-i încurajați să propună ei înșiși comportamente de cooperare (Maria și Ioana, cum puteți lucra împreună ca să decupați și să lipiți copacii pe planșă?; Răzvan, Ionuț are niște cuburi pe care nu le folosește și ar avea nevoie de niște piese lego. Cum ai putea să negociezi cu el?). Astfel, copiii vor fi mai motivați să pună în practică soluțiile identificate
  • Lăudați copiii, atunci când colaborează. Oferiți feedback, atunci când observați faptul că au reușit să coopereze cu ceilalți, descriind cât mai specific comportamentele de colaborare manifestate de către copii (Văd că ți-ai așteptat rândul, a fost foarte frumos din partea ta!; Te-ai comportat cu adevărat prietenește, când te-ai oferit s-o ajuți pe Ana să lipească hârtia). Aceste reacții le transmit faptul că valorizați asemenea comportamente, și în acest fel, îi încurajați să le manifeste și în alte situații similare.
  • Gestionați situațiile de cooperare, care conduc la conflicte. Interacțiunile de grup înseamnă de foarte multe ori activarea unor emoții pozitive pentru copii, însă neînțelegerile și eventualele conflicte pot să se activeze oricând. De aceea, monitorizarea este esențială pentru a preveni situațiile în care se întâmplă acest lucru. Utilizați cunoștințele dobândite de către copii despre gestionarea emoțiilor și rezolvarea conflictelor pentru a-i ghida, atunci când întâmpină dificultăți. Mai întâi, validați emoțiile copiilor și manifestați empatie (Știu că ești talentat/ă la construit și că vrei să iasă cât mai frumos podul). Continuați prin a-i îndruma înspre identificarea consecințelor, pe care le au comportamentelor lor negative asupra celorlalți (Cum crezi că s-a simțit Darius, când i-ai spus că este un tăntălău care nu știe să construiască?). Evitați să impuneți soluțiile, deoarece există riscul ca acestea să nu fie puse în practică. În schimb, solicitați copiilor să identifice comportamente de cooperare (Cum poți să-i spui ce dorești fără să folosești cuvinte urâte?). Așadar, scoateți în evidență cum pot ei să îndrepte situația și mai puțin pe blamarea lor pentru gestionarea incorectă a acestor situații.
  • Valorizarea cooperării. Pentru a ajuta copiii să înțeleagă importanța cooperării, folosiți-vă de diferite contexte de învățare sau de joc pentru a le reaminti de ce manifestarea acestor comportamente este utilă (Ați încheiat mai repede activitatea pentru că ați lucrat împreună foarte bine și v-ați ajutat unii pe alții; Sunt mândru/ă de voi pentru felul în care v-ați ascultat colegii și ați colaborat la realizarea cadourilor).
    Loading...

back buton

Sediul central

INSTITUL DE PSIHOLOGIE

str. Republicii nr. 37,
400015, Cluj-Napoca

Telefon: + 40 264 590 967

Email: info@childeqguide.org