Ghid Activitati

[Modul 1] Activitatea 1

back buton

 Obiectivele activității:
 • Să se familiarizeze cu regulile grupei/clasei
 • Să numească comportamentele aferente regulilor propuse
 Competențe: 
 • Generale: competența socială
 • Specifice: respectarea regulilor 
M1 A1 panel

 Materiale necesare:
 • Posterul cu regulile grupei/ clasei,
 • povestea "Ami ne învață despre 7 reguli" (grădiniță sau școală)

 Durată: 20 - 30 minutePlanul de lecție: 
"Ami ne învaţă despre reguli"  

Pregătirea activității

Parcurgeți mai întâi povestea Ami ne învață despre reguli și selectați acele reguli, pe care le considerați potrivite pentru grupa/ clasa la care predați. Numărul recomandat de reguli este de 4-5 din cele 7 variante propuse în versiunea pentru grădiniță, respectiv pentru școală a poveștii Ami ne învață despre reguli. Apoi, printați imaginile corespunzătoare regulilor selectate și lipiți-le pe hârtie cartonată pentru a crea Posterul cu regulile grupei/ clasei.

Realizarea activității
Explicaţi copiilor faptul că urmează să le citiți o poveste, în care personajul principal este cățelușa Ami, care se decide să le facă o vizită copiilor de la grădiniță/ școală. Rugați-i să fie foarte atenți la poveste, și mai ales, la ceea ce vor afla cu ajutorul lui Ami despre cum ar fi bine să se comporte, atunci când se află la grădiniță/ școală.

Așezați Posterul cu regulile grupei/ clasei în așa fel încât toți copiii să-l poată vedea și începeți să lecturați povestea Ami ne învață despre reguli, prezentând acele secțiuni care descriu reguli, pe care doriți ca ei să le respecte (cele selectate în prealabil). După aceea, solicitați-le:

  • să identifice comportamentele neadecvate ale copiilor de la grădiniță/ școală, dacă acestea sunt descrise în poveste (Ce făceau copiii și nu i-a plăcut lui Ami?)
  • să identifice comportamentul pe care l-a propus Ami copiilor (Ce le-a spus Ami copiilor? Care este regula grupei/ clasei?)
  • să indice cu ajutorul Posterului cu regulile grupei/ clasei imaginea, care descrie cel mai bine regula stabilită de Ami împreună cu copiii (Care este imaginea în care copiii se comportă așa cum le-a spus Ami?)

Pe parcursul activităţii, lăudaţi copiii pentru răspunsurile lor și explicați-le că ceea ce ați discutat împreună sunt regulile grupei/ clasei. Apoi, întrebați-i de ce cred că regulile stabilite sunt importante (ex. pentru că ajută la menținerea liniștii, pentru că îi ajută să se comporte prietenos cu ceilalți, pentru că îi ajută să fie atenți la ceea ce le spuneți, vorbesc pe rând etc.).

La finalul activității, repetați regulile stabilite, folosindu-vă de ilustrațiile din Posterul cu regulile grupei/ clasei.

Sugestii practice
- Pentru fixarea cunoştinţelor privind regulile așezați Posterul cu regulile grupei/ clasei la vedere în sala în care vă desfășurați activitatea. Repetaţi-le în fiecare zi timp de aproximativ o săptămână și insistați asupra regulilor care sunt mai dificil de respectat de către copii pentru a vă asigura că le rețin mai bine.
- Pentru a încuraja respectarea regulilor, lăudaţi copiii sau chiar întregul grup ori de câte ori observaţi că o regulă a fost respectată (Văd că v-aţi aşezat la rând în ordine fără să vă înghesuiţi. Este grozav să văd că aţi respectat regula „ne aşteptăm rândul”; Am văzut că aţi fost foarte atenţi la ce a spus Maria! Mulţumesc că aţi respectat regula „ascultăm când altcineva vorbeşte”).

Feedback
Dacă ați realizat această activitate, ne-am bucura să primim un feedback din partea dumneavoastră care ne va ajuta să îmbunătățim conținutul sau felul în care se desfășoară aceasta, răspunzând la trei întrebări. Pentru acesta, accesați butonul ”Back” de mai jos, care vă duce înapoi la panoul de control al activității. Acolo aveți tab-ul ”Oferă feedback la activitate”, cu întrebările gata scrise. Vă mulțumim!

back buton

Sediul central

INSTITUL DE PSIHOLOGIE

str. Republicii nr. 37,
400015, Cluj-Napoca

Telefon: + 40 264 590 967

Email: info@childeqguide.org