Modul 2 - pregatire activitati

CURRICULUM DE ACTIVITĂȚI PENTRU DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR SOCIAL-EMOȚIONALE

În această secțiune găsiți detalii despre activitățile din cadrul Curriculum-ului de dezvoltare a competentelor social-emotionale pentru copii cu vârste curpinse între 5-7 ani. Implementarea acestuia se face împreună cu toți copiii din grupă/ clasă.

Familiarizați-vă cu strategia

Lecturați informațiile despre utilitatea acestui modul: strategii pas cu pas în dezvoltarea competențelor social-emoționale ale copiilor
link introducere modul 1

Pregătiți și realizați activitățile

Parcurgeți ghidul fiecărei activități, asigurați-vă că aveți la dispoziție toate materialele, și implementați activitățile conform pașilor recomandați
buton.2 modul

Oferiți feedback la activități

Oferiți o părere personală despre conținutul și utilitatea activității după ce ați realizat-o împreună cu grupa/clasa și facem ajustările necesare.
buton.3 modul

Evaluați acest modul la final

Completați chestionarul de autoevaluare de la finalul acestui modul cu privire la felul în care ați pus în practică tote activitățile incluse
buton.4 modul

MODUL II – RECUNOAȘTEREA EMOȚIILOR

M2 A1 panel

Emoțiile personajelor din poveste

Copiii sunt familiarizați cu ajutorul poveștii Întrecerea din pădure cu opt emoții (bucurie, furie, tristețe, teamă, mândrie, rușine, surprindere și dezgust). Povestea le oferă ocazia să identifice diferitele emoții pe care personajele din poveste le manifestă, astfel încât ei exersează dezvoltarea vocabularului despre emoții, dar și corelarea denumirilor cu  expresiile faciale corespunzătoare acestora. Totodată, morala poveștii are rolul de a-i învața pe copiii despre importanța prieteniei și a modestiei.

 • Generale: competența emoțională
 • Specifice: etichetarea emoțiilor, identificarea expresiilor faciale asociate acelor emoții, empatie
 • Să denumească emoțiile personajelor din poveste
 • Să identifice expresiile emoționale ale personajelor din poveste
 • Să identifice contextul în care se manifestă emoția personajului din poveste
 • Să identifice multiple emoții pe care le pot manifesta personajele din poveste în același context
 • Să extragă morala poveștii

OPERATIUNI DE LUCRU:

Lecturează ghidul activității

M2 A1 panel

Click aici  pentru a deschide ghidul activității. Veți găsi informații despre obiective, materialele suport, precum și despre pașii necesari pentru implementarea acesteia în grupă/clasă.

M2 A2 panel

În oglindă

Prin jocul de-a oglinda, copiii conștientizează expresiile faciale corespunzătoare diferitelor emoții, imitând modelul oferit de către cadrul didactic. Apoi, ei exersează atât capacitatea de a mima emoțiile, cât și de a le recunoaște în cadrul unui joc de grup. Fiecare copil are la dispoziție unul dintre Cartonașele cu emoții, având sarcina de a mima expresia de pe cartonașul extras și de a-i găsi pe ceilalți copii din grupă/ clasă, care mimează aceeași emoție pentru a alcătui grupuri corespunzătoare fiecărei emoții.

 • Generale: competența emoțională
 • Specifice: conștientizarea emoțiilor, etichetarea emoțiilor, identificarea expresiilor faciale asociate acelor emoții
 • Să mimeze expresiile faciale asociate emoțiilor
 • Să recunoască emoțiile pe baza expresiei faciale a celorlalți copii
 • Să asocieze etichetele verbale corespunzătoare emoțiilor cu expresiile faciale
Lecturează ghidul activității

M2 A2 panel

Click aici  pentru a deschide ghidul activității. Veți găsi informații despre obiective, materialele suport, precum și despre pașii necesari pentru implementarea acesteia în grupă/clasă.

Cutiile fermecate cu emoții...

Jocul propus în cadrul acestei activități este unul în care copiii din grupă/ clasă exersează cu ajutorul Cartonașelor cu emoții, recunoașterea acestora pe baza expresiilor faciale corespunzătoare. Activitatea este atractivă pentru copii, deoarece propune un joc de echipă. Fiecare membru al unei echipe identifică emoția de pe cartonașul extras, o mimează în fața grupului, iar membrii echipei sale numesc emoția mimată. Pentru fiecare emoție corect identificată, echipa câștigă puncte în întrecerea cu celelalte grupuri.

 • Generale: competența emoțională
 • Specifice: conștientizarea emoțiilor, etichetarea emoțiilor, identificarea expresiilor faciale asociate acelor emoții
 • Să mimeze expresiile faciale asociate emoțiilor
 • Să recunoască emoțiile pe baza expresiei faciale a celorlalți copii
 • Să asocieze etichetele verbale corespunzătoare emoțiilor cu expresiile faciale
Lecturează ghidul activității

M1 A2 panel

Click aici  pentru a deschide ghidul activității. Veți găsi informații despre obiective, materialele suport, precum și despre pașii necesari pentru implementarea acesteia în grupă/clasă.

Cum mă simt astăzi...

În cadrul acestei activități, copiii își fixeaxă cunoștințele despre expresiile faciale corespunzătoare emoțiilor învățate. Ei lucrează sub supravegherea cadrului didactic la crearea Paletelor cu emoții și le folosesc pentru a descrie propriile emoții. Acest exercițiu de conștientizare și exprimare a emoțiilor poate deveni un instrument de lucru, care permite cadrului didactic să ia pulsul emoțional al copiilor printr-o activitate de grup zilnică de maximum 10 minute, în care ei împărtășesc despre cum se simt.

 • Generale: competența emoțională
 • Specifice: conștientizarea emoțiilor, etichetarea emoțiilor, identificarea expresiilor faciale asociate acelor emoții
 • Să asocieze emoțiile cu expresiile faciale corespunzătoare
 • Să denumească propriile stări emoționale
 • Să asocieze o stare emoțională trăită pe parcursul acelei zile cu contextul de manifestare al acesteia
Lecturează ghidul activității

M2_A4 panel

Click aici  pentru a deschide ghidul activității. Veți găsi informații despre obiective, materialele suport, precum și despre pașii necesari pentru implementarea acesteia în grupă/clasă.

O situaţie şi mai multe emoţii

Scenariile ilustrate cuprinse în această activitate prezintă contexte, care pot activa diferite reacții emoționale. Astfel, copiii sunt familiarizați cu faptul că aceeași situație poate fi percepută diferit din punct de vedere emoțional sau că două emoții pot să se manifeste în același timp. De asemenea, ei explorează cu ajutorul scenariilor comportamentele asociate emoțiilor discutate, înțelegerea conexiunii dintre emoții și comportamente fiind importantă pentru dezvoltarea abilităților lor de a-și gestiona emoțiile.

 • Generale: competența emoțională
 • Specifice: conştientizarea emoţiilor, etichetarea corectă a emoţiilor proprii şi ale celorlalţi în contexte specifice, conştientizarea cauzelor şi consecinţelor reacţiilor emoţionale
 • Să denumească emoţiile identificate
 • Să asocieze situaţiile activatoare cu manifestarea mai multor emoţii
 • Să deducă că oamenii pot reacţiona diferit într-o anumită situaţie
 • Să identifice cauzele şi consecinţele reacţiilor emoţionale
Lecturează ghidul activității

M2_A5 panel

Click aici  pentru a deschide ghidul activității. Veți găsi informații despre obiective, materialele suport, precum și despre pașii necesari pentru implementarea acesteia în grupă/clasă.

Ami are nevoie de ajutor

Copiilor li se prezintă câteva scenarii ilustrate, în care Ami are nevoie de ajutorul lor, deoarece se confruntă cu situații neplăcute, în care este tratată nedrept de colegii ei. Astfel, copiii identifică emoțiile personajului, cauza lor, precum și consecințele acestora asupra comportamentelor sale. De asemenea, ei propun cu ajutorul cadrului didactic, exemple de comportamente empatice prin care colegii ar putea s-o ajute pe Ami, atunci când este tratată nedrept. Mai apoi, ei exersează soluțiile prin intermediul jocurilor de rol.

 • Generale: competența emoțională
 • Specifice: recunoaşterea şi etichetarea corectă a emoţiilor proprii şi ale celorlalţi, conştientizarea cauzelor şi consecinţelor emoţiilor, identificarea comportamentelor care arată empatie faţă de alte persoane
 • Să identifice reacţiile emoţionale din contextele descrise
 • Să identifice cauzele emoţiilor
 • Să identifice consecinţele reacţiilor emoţionale
 • Să facă legătura între cauze, emoţii şi consecinţe
 • Să identifice comportamente empatice
Lecturează ghidul activității

M2_A6 panel

Click aici  pentru a deschide ghidul activității. Veți găsi informații despre obiective, materialele suport, precum și despre pașii necesari pentru implementarea acesteia în grupă/clasă.

Să ne gândim cum se simt ceilalţi

Pentru a dezvolta empatie în relația cu cei din jurul lor, copiii au nevoie să înțeleagă faptul că o situație poate fi percepută din mai multe perspective. De aceea, scenariile ilustrate din această activitate, presupun identificarea reacțiilor emoționale proprii și ale celorlalți, precum și a motivelor care au condus la manifestarea lor. Apoi, copiii propun cu ajutorul cadrului didactic comportamente empatice, prin intermediul cărora țin cont de emoțiile celorlalți și se pot revanșa pentru comportamentele neprietenoase. 

 • Generale: competența emoțională
 • Specifice: conştientizarea emoţiilor, identificarea expresiilor faciale asociate emoţiilor, capacitatea de a prelua perspectiva celorlalţi, empatia
 • Să denumească emoțiile de pe paletele prezentate
 • Să identifice emoţiile personajelor din imagini
 • Să identifice motivele pentru care personajele manifestă o anumită emoţie
 • Să exerseze înţelegerea unei situaţii din mai multe perspective
 • Să propună comportamente empatice
Lecturează ghidul activității

M2_A7 panel

Click aici  pentru a deschide ghidul activității. Veți găsi informații despre obiective, materialele suport, precum și despre pașii necesari pentru implementarea acesteia în grupă/clasă.

Cum să fim empatici

Scenariile ilustrate din această activitate sunt menite să ofere un context de fixare a abilităților de preluare a perspectivei celorlalți introduse în cadrul celor anterioare. Sarcina copiilor este de a recunoaște emoțiile personajelor, de a stabili cauzele acestora, dar mai ales de a propune soluții prin care să ajute personajul nedreptățit. Ulterior, aceste soluții sunt exersate prin jocuri de rol, menite să stimuleze manifestarea empatiei în situațiile de la grupă/ clasă, în care unii colegi sunt tratați incorect de ceilalți.

 • Generale: competența emoțională
 • Specifice: recunoaşterea şi etichetarea corectă a emoţiilor proprii şi ale celorlalți, capacitatea de a prelua perspectiva celorlalţi, empatia
 • Să numească corect reacţiile emoţionale proprii şi ale celorlalţi
 • Să exerseze înţelegerea unei situaţii din mai multe perspective
 • Să identifice reacţii emoţionale care arată empatia
 • Să exerseze cu ceilalţi manifestarea empatiei
Lecturează ghidul activității

M2_A8 panel

Click aici  pentru a deschide ghidul activității. Veți găsi informații despre obiective, materialele suport, precum și despre pașii necesari pentru implementarea acesteia în grupă/clasă.

Cum arată furia în afară și înăuntru

Începând cu această activitate, se pregătește tranziția către următorul modul, care se concentrează pe dobândirea unor strategii de gestionare a emoțiilor negative de către copii. Astfel, ei completează sub îndrumarea cadrului didactic fișa Cum arată furia, cu ajutorul căreia se familiarizează cu semnele furiei, atât cele din afara, cât și cele dinăuntrul corpului. De asemenea, activitatea presupune identificarea comportamentelor agresive, care însoțesc manifestările de furie cu scopul de a-i ajuta pe copii să conștientizeze consecințele acestei emoții.

 • Generale: competența emoțională
 • Specifice: conștientizarea furiei, identificarea semnelor care indică manifestarea furiei
 • Să numească semnele comportamentale (exterioare) și cele fiziologice (interioare) asociate furiei
 • Să asocieze semnele furiei cu locația lor din corp
Lecturează ghidul activității

M2_A9 panel

Click aici  pentru a deschide ghidul activității. Veți găsi informații despre obiective, materialele suport, precum și despre pașii necesari pentru implementarea acesteia în grupă/clasă.

Să luăm temperatura furiei

Parcurgerea acestei activități presupune familiarizarea copiilor cu Termometrul furiei, respectiv cu diferite intensități pe care le poate avea această emoție. Copiii completează o fișă de lucru, în care sunt ilustrate câteva situații activatoare ale furiei, iar sarcina lor este aceea de a colora pe Termometrul furiei intensitatea propriilor reacții în acele contexte. Acest exercițiu îi ajută să-și conștientizeze mai bine furia, iar pe cadrul didactic să anticipeze contextele în care ei au nevoie de mai mult sprijin în gestionarea acestei emoții.

 • Generale: competența emoțională
 • Specifice: conștientizarea intensității reacțiilor emoționale de furie, identificarea situațiilor activatoare ale furiei
 • Să asocieze intensitatea furiei cu nivelurile descrise în termometru
 • Să identifice cu ajutorul exemplelor care sunt situațiile activatoare pentru propriile reacții de furie
 • Să evalueze intensitatea propriilor reacții emoționale cu ajutorul termometrului pentru furie
Lecturează ghidul activității

M2_A10 panel

Click aici  pentru a deschide ghidul activității. Veți găsi informații despre obiective, materialele suport, precum și despre pașii necesari pentru implementarea acesteia în grupă/clasă.

M.Edu.png
uefiscdi.png
CNCS.png
UBB.png

Sediul central

INSTITUL DE PSIHOLOGIE

str. Republicii nr. 37,
400015, Cluj-Napoca

Telefon: + 40 264 590 967

Email: info@childeqguide.org