Modul 3 - pregatire activitati

CURRICULUM DE ACTIVITĂȚI PENTRU DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR SOCIAL-EMOȚIONALE

În această secțiune găsiți detalii despre activitățile din cadrul Curriculum-ului de dezvoltare a competentelor social-emotionale pentru copii cu vârste curpinse între 5-7 ani. Implementarea acestuia se face împreună cu toți copiii din grupă/ clasă.

Familiarizați-vă cu strategia

Lecturați informațiile despre utilitatea acestui modul: strategii pas cu pas în dezvoltarea competențelor social-emoționale ale copiilor
link introducere modul 1

Pregătiți și realizați activitățile

Parcurgeți ghidul fiecărei activități, asigurați-vă că aveți la dispoziție toate materialele, și implementați activitățile conform pașilor recomandați
buton.2 modul

Oferiți feedback la activități

Oferiți o părere personală despre conținutul și utilitatea activității după ce ați realizat-o împreună cu grupa/clasa și facem ajustările necesare.
buton.3 modul

Evaluați acest modul la final

Completați chestionarul de autoevaluare de la finalul acestui modul cu privire la felul în care ați pus în practică tote activitățile incluse
buton.4 modul

MODUL III – REGLAREA EMOȚIILOR

M3 A1 panel

Superputerea lui Ozzy: mindfulness

Copiii învață în cadrul acestei activități despre superputerea lui Ozzy. Ghidul lor în acest exercițiu de mindfulness este bufnița Ozzy, care le explică pas cu pas, cum se pot concentra asupra propriei respirații, atunci când se confruntă cu emoții negative. Apoi, copiii pun în practică strategia prin intermediul unui exercițiu de imagerie realizat cu ghidajul cadrului didactic. Acesta începe cu vizualizarea unei situații activatoare a furiei și continuă prin concentrarea atenției asupra respirației pentru a controla felul în care aceasta se simte în corp.

 • Generale: competența emoțională
 • Specifice: conștientizarea furiei, gestionarea furiei prin modificarea reacțiilor fiziologice asociate furiei
 • Să exerseze respirația abdominală
 • Să exerseze strategia de concentrare asupra respirației de tip mindfulness

OPERATIUNI DE LUCRU:

Lecturează ghidul activității

M3 A1 panel

Click aici  pentru a deschide ghidul activității. Veți găsi informații despre obiective, materialele suport, precum și despre pașii necesari pentru implementarea acesteia în grupă/clasă.

M3 A2 panel

Superputerea broscuței țestoase Tobias

Povestea Țestoasa Tobias își găsește superputerea familiarizează  copiii cu o strategie de reglare emoțională, care cuprinde patru pași: 1) broscuța își dă seama că este furioasă; 2) broscuța spune STOP!; 3) broscuța se retrage în carapace și se concentrează asupra respirației; și 4) broscuța începe să se gândească la o soluție și iese din carapace atunci când a găsit-o. Această strategie permite copiilor să se liniștească, dar să și caute un comportament potrivit pentru a gestiona situațiile în care manifestă furie.

 • Generale: competența emoțională
 • Specifice: conștientizarea furiei, gestionarea furiei prin reorientarea comportamentului
 • Să denumească emoțiile personajelor din poveste
 • Să identifice consecințele pe care furia le are asupra comportamentului personajului din poveste
 • Să exerseze pașii tehnicii broscuței țestoase
Lecturează ghidul activității

M3 A2 panel

Click aici  pentru a deschide ghidul activității. Veți găsi informații despre obiective, materialele suport, precum și despre pașii necesari pentru implementarea acesteia în grupă/clasă.

M3 A3Să exersăm cu superputerea broscuței țestoase Tobias

În această activitate, copiilor li se prezintă Cartonașele cu soluții. Acestea ilustrează  diferite comportamente care-i ajută să reacționeze adecvat pentru a gestiona situațiile în care simt furie. Scenariile ilustrate sunt folosite pentru a solicita copiilor să identifice emoțiile personajelor, cauzele acestora, precum și consecințele pe care furia le are asupra comportamentului lor. Apoi, ei selectează dintre Cartonașele cu soluții, pe cele care ajută personajele din scenarii să-și reorienteze comportamentul înspre opțiuni care să permită gestionarea adecvată a acestei emoții.

 • Generale: competența emoțională
 • Specifice: conștientizarea furiei, gestionarea furiei prin reorientarea comportamentului
 • Să denumească emoțiile personajelor din scenarii
 • Să identifice consecințele furiei asupra comportamentelor personajelor din scenarii
 • Să explice de ce comportamentele din exemple sunt greșite
 • Să exerseze tehnica broscuței țestoase, propunând modalități de reorientare a comportamentului
Lecturează ghidul activității

M3 A2 panel

Click aici  pentru a deschide ghidul activității. Veți găsi informații despre obiective, materialele suport, precum și despre pașii necesari pentru implementarea acesteia în grupă/clasă.

M3 A4Superputerea Vulpoiului cel Înțelept: gândurile „albină”

Cu ajutorul poveștii Superputerea Vulpoiului cel Înțelept: gândurile „albină”, copiii învață despre felul în care gândurile pot influența emoțiile. Astfel, ei sunt familiarizați cu gândurile „păianjen”, care îi prind în plasă și de care nu se mai pot elibera, dar și cu gândurile „albină”, care îi ajută să se liniștească atunci când sunt furioși. De asemenea, povestea scoate în evidență  faptul că gândurile „păianjen” alimentează furia, în timp ce gândurile „albină” scad intensitatea acesteia și readuc calmul.

 • Generale: competența emoțională
 • Specifice: conștientizarea monologului interior (a gândurilor), gestionarea furiei prin modificarea gândurilor
 • Să identifice gândurile personajelor
 • Să distingâ între monologul interior pozitiv (gândurile constructive) și cel negativ (gândurile neconstructive)
 • Să asocieze monologul interior negativ (gândurile neconstructive) cu intensificarea furiei și pe cel pozitiv (gândurile constructive) cu reducerea intensității furiei
Lecturează ghidul activității

M3_A4 panel

Click aici  pentru a deschide ghidul activității. Veți găsi informații despre obiective, materialele suport, precum și despre pașii necesari pentru implementarea acesteia în grupă/clasă.

M3 A5Să exersăm superputerea gândurilor „albină”

Fiecare scenariu ilustrat prezentat copiilor în această activitate cuprinde o variantă negativă și una pozitivă. În variantele negative sunt descrise gânduri „păianjen” și  comportamentele agresive ale personajelor; în timp ce în variantele pozitive, sunt descrise gânduri „albină” și comportamente prietenoase ale acestora. Astfel, copiii sunt încurajați să conștientizeze relația dintre gândurile „păianjen” și comportamentele neadecvate, respectiv, gândurile „albină” și comportamentele adecvate.

 • Generale: competența emoțională
 • Specifice: conștientizarea legăturii dintre gând-emoție-comportament, gestionarea furiei prin  modificarea gândurilor
 • Să identifice emoțiile, gândurile și comportamentele personajelor din scenariile ilustrate
 • Să distingâ între monologul pozitiv (gândurile constructive) și cel negativ (gândurile neconstructive)
 • Să asocieze monologul negativ (gândurile neconstructive) cu intensificarea furiei și pe cel pozitiv (gândurile constructive) cu reducerea intensității furiei
Lecturează ghidul activității

M3_A5 panel

Click aici  pentru a deschide ghidul activității. Veți găsi informații despre obiective, materialele suport, precum și despre pașii necesari pentru implementarea acesteia în grupă/clasă.

M3 A6Cum să fim mai puțin furioși  

Această activitate are rolul de a clarifica felul în care cele trei superputeri învățate în activitățile anterioare îi ajută pe copii să gestioneze mai bine furia. Astfel, scenariile ilustrate descriu mai multe situații activatoare ale acestei emoții, iar copiii identifică gândurile „albină” și propun cu ajutorul Cartonașelor cu soluții modalități potrivite de gestionare a furiei. Ulterior, ei exersează soluțiile alese prin jocuri de rol, pentru ca mai apoi să identifice felul în care acestea ajută la modificarea culorii de pe Termometrul furiei.

 • Generale: competența emoțională
 • Specifice: conștientizarea legăturii dintre gând-emoție-comportament, gestionarea furiei prin modificarea gândurilor, a reacțiilor fiziologice și reorientarea comportamentelor
 • Să identifice emoții, gânduri și comportamente asociate evenimentelor activatoare ale furiei
 • Să distingâ între monologul pozitiv (gândurile constructive) și cel negativ (gândurile neconstructive)
 • Să asocieze monologul negativ (gândurile neconstructive) cu intensificarea furiei și pe cel pozitiv (gândurile constructive) cu reducerea intensității furiei
 • Să exerseze prin joc de rol modalități constructive de gestionare a furiei
Lecturează ghidul activității

M3_A6 panel

Click aici  pentru a deschide ghidul activității. Veți găsi informații despre obiective, materialele suport, precum și despre pașii necesari pentru implementarea acesteia în grupă/clasă.

M3 A7Detectivii de soluții pentru emoțiile negative - partea I

Scenariile ilustrate descriu situații, în care personajele se confruntă cu alte emoții negative decât furia, precum tristețea, teama, dezgustul/ plictiseala sau rușinea. Astfel, copiii devin detectivi de soluții pentru a reduce intensitatea acestor emoții negative, ceea ce presupune utilizarea celor trei superputeri învățate de către ei: mindfulness, tehnica broscuței țestoase și gândurile „albină”. Apoi, soluțiile selectate sunt exersate prin intermediul jocurilor de rol, astfel încât ei să fie pregătiți să gestioneze corect situații similare pe care le pot întâlni în viața de zi cu zi.

 • Generale: competența emoțională
 • Specifice: conștientizarea legăturii dintre gând-emoție-comportament, gestionarea emoțiilor negative prin modificarea gândurilor, a reacțiilor fiziologice și reorientarea comportamentelor
 • Să denumească emoțiile negative ale personajelor din scenarii
 • Să identifice gândurile care însoțesc emoțiile negative
 • Să distingâ între monologul pozitiv (gândurile constructive) și cel negativ (gândurile neconstructive)
 • Să propună modalități de gestionare a emoțiilor negative
 • Să exerseze modalitățile de gestionare a emoțiilor negative prezentate în scenarii
Lecturează ghidul activității

M3_A7 panel

Click aici  pentru a deschide ghidul activității. Veți găsi informații despre obiective, materialele suport, precum și despre pașii necesari pentru implementarea acesteia în grupă/clasă.

M3 A8Detectivii de soluții pentru emoțiile negative - partea a II-a

Această activitate reprezintă o continuare a celei anterioare. Un nou set de scenarii ilustrate este prezentat copiilor cu scopul de a-i familiariza cu modalități de gestionare a altor emoții negative decât furia. Ei identifică emoțiile personajelor, comportamentele și gândurile lor, iar apoi propun strategii de gestionare a acestora folosindu-se de superputerile învățate. Soluțiile identificate cu ajutorul Cartonașelor sunt exersate prin joc de rol, iar la finalul activității copiii din grupă/clasă sunt recompensați cu Diploma de maestru al superputerilor.

 • Generale: competența emoțională
 • Specifice: conștientizarea legăturii dintre gând-emoție-comportament, gestionarea emoțiilor negative prin modificarea gândurilor, a reacțiilor fiziologice și reorientarea comportamentelor
 • Să denumească emoțiile negative ale personajelor din scenarii
 • Să identifice gândurile care însoțesc emoțiile negative
 • Să distingâ între monologul pozitiv (gândurile constructive) și cel negativ (gândurile neconstructive)
 • Să propună modalități de gestionare a emoțiilor negative
 • Să exerseze modalitățile de gestionare a emoțiilor negative prezentate în scenarii
Lecturează ghidul activității

M3_A8 panel

Click aici  pentru a deschide ghidul activității. Veți găsi informații despre obiective, materialele suport, precum și despre pașii necesari pentru implementarea acesteia în grupă/clasă.

M.Edu.png
uefiscdi.png
CNCS.png
UBB.png

Sediul central

INSTITUL DE PSIHOLOGIE

str. Republicii nr. 37,
400015, Cluj-Napoca

Telefon: + 40 264 590 967

Email: info@childeqguide.org