Modul 4 - pregatire activitati

CURRICULUM DE ACTIVITĂȚI PENTRU DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR SOCIAL-EMOȚIONALE

În această secțiune găsiți detalii despre activitățile din cadrul Curriculum-ului de dezvoltare a competentelor social-emotionale pentru copii cu vârste curpinse între 5-7 ani. Implementarea acestuia se face împreună cu toți copiii din grupă/ clasă.

Familiarizați-vă cu strategia

Lecturați informațiile despre utilitatea acestui modul: strategii pas cu pas în dezvoltarea competențelor social-emoționale ale copiilor
link introducere modul 1

Pregătiți și realizați activitățile

Parcurgeți ghidul fiecărei activități, asigurați-vă că aveți la dispoziție toate materialele, și implementați activitățile conform pașilor recomandați
buton.2 modul

Oferiți feedback la activități

Oferiți o părere personală despre conținutul și utilitatea activității după ce ați realizat-o împreună cu grupa/clasa și facem ajustările necesare.
buton.3 modul

Evaluați acest modul la final

Completați chestionarul de autoevaluare de la finalul acestui modul cu privire la felul în care ați pus în practică tote activitățile incluse
buton.4 modul

MODUL IV – REZOLVAREA DE PROBLEME

M4 A1 panel

Acelaşi şi diferit

Această activitate are rolul de a pregăti copiii din grupă/ clasă pentru dezvoltarea abilităților de rezolvare de probleme, prin însușirea limbajului necesar. Pentru început, ei exersează cu ajutorul ilustrațiilor sensul cuvintelor asemănător şi diferit, identificând similaritățile și deosebirile dintre personaje. Activitatea continuă printr-un joc de grup numit Trenulețul cu același și diferit, în care copiii exersează identificarea asemănărilor, respectiv a diferențelor dintre ei și ceilalți colegi din grupă/ clasă.

 • Generale: competenţe sociale
 • Specifice: rezolvarea de probleme
 • Să folosească cuvântul acelaşi atunci când identifică asemănări
 • Să folosească cuvântul diferit atunci când identifică deosebiri
 • Să achiziţioneze limbajul necesar rezolvării de probleme

OPERATIUNI DE LUCRU:

Lecturează ghidul activității

M4 A1 panel

Click aici  pentru a deschide ghidul activității. Veți găsi informații despre obiective, materialele suport, precum și despre pașii necesari pentru implementarea acesteia în grupă/clasă.

M4_A2 panel

Şi-sau-altceva

La fel ca în activitatea anterioară, accentul cade asupra exersării limbajului necesar rezolvării de probleme. Prin intermediul jocului Şi-Sau-Altceva, copiii sunt încurajați să descopere cât mai multe asemănări şi diferenţe între cele două personaje, Kiki şi Dudu. De asemenea, ei exersează în acest fel adoptarea unor puncte de vedere diferite asupra aceleiași situații. Activitatea se încheie print-un joc, în care copiii sunt rugați să găsească asemănările şi diferenţele dintre ei şi ceilalți colegi de grupă/ clasă.

 • Generale: competenţe sociale
 • Specifice: rezolvarea de probleme
 • Să identifice asemănările și diferențele dintre cele două personaje
 • Să identifice asemănările şi diferenţele dintre copiii din grupă/ clasă
 • Să achiziţioneze limbajul necesar rezolvării de probleme
Lecturează ghidul activității

M4 A2 panel

Click aici  pentru a deschide ghidul activității. Veți găsi informații despre obiective, materialele suport, precum și despre pașii necesari pentru implementarea acesteia în grupă/clasă.

M4_A3

Înainte şi după

Povestea Ami și Alfi merg la pescuit introduce concepte noi precum cele de problemă și soluții. Pe parcursul poveștii, copiii sunt rugați să identifice emoțiile personajelor, precum și consecințele pe care acestea le au asupra comportamentului lor. De asemenea, ei sunt încurajați să stabilească succesiunea corectă a evenimentelor din poveste prin ordonarea  întâmplărilor descrise (înainte sau după). Astfel, copiii au oportunitatea de a exersa cunoștințele despre emoții în contextul rezolvării de probleme.

 • Generale: competenţe sociale, competenţe emoţionale
 • Specifice: recunoașterea emoțiilor, rezolvarea de probleme
 • Să identifice relaţia temporală dintre evenimente (înainte-după)
 • Să achiziţioneze limbajul necesar rezolvării de probleme
 • Să exerseze recunoaşterea emoţiilor în contextul rezolvării de probleme
Lecturează ghidul activității

M4 A2 panel

Click aici  pentru a deschide ghidul activității. Veți găsi informații despre obiective, materialele suport, precum și despre pașii necesari pentru implementarea acesteia în grupă/clasă.

M4 A4

Aventurile lui Puşu şi Pufi

Povestea Aventurile lui Puşu şi Pufi le surprinde pe cele două personaje într-o serie de situații în care se confruntă cu probleme pentru care sunt nevoite să găsească soluții, astfel încât să ajungă acasă în siguranță. Rolul poveștii este de a oferi un context de familiarizare a copiilor cu principalii pași ai rezolvării de probleme. Astfel, cu ajutorul cadrului didactic ei identifică problemele cu care se confruntă personajele, iar apoi caută cele mai bune soluții pentru acestea și evaluează consecințele punerii lor în practică.

 • Generale: competenţe sociale
 • Specifice: rezolvarea de probleme, identificarea soluţiilor într-o situaţie problematică, evaluarea soluțiilor propuse
 • Să identifice problemele cu care se confruntă personajele din poveste
 • Să identifice mai multe soluţii la aceeaşi problemă
Lecturează ghidul activității

M4_A4 panel

Click aici  pentru a deschide ghidul activității. Veți găsi informații despre obiective, materialele suport, precum și despre pașii necesari pentru implementarea acesteia în grupă/clasă.

M4 A5

Acum sau mai târziu

Uneori copiii se așteaptă ca anumite lucruri să se întâmple în momentul dorit de ei, fără să accepte amânarea. Ca urmare, în cadrul acestei activităţi, ei învaţă cu ajutorul personajelor din scenariile ilustrate să facă distincția între cele două momente în care pot rezolva o problemă, acum sau mai târziu. Apoi, sarcina lor este aceea de a propune soluții pentru a amâna o solicitare adresată la momentul nepotrivit și de a exersa prin joc de rol felul în care s-ar comporta într-o astfel de situație în viața de zi cu zi.

 • Generale: competenţe sociale, competenţe emoţionale
 • Specifice: rezolvarea de probleme, toleranţa la frustrare
 • Să facă diferenţa între momentul potrivit pentru a face un lucru şi momentul nepotrivit
 • Să propună soluţii potrivite pentru situațiile problemă prezentate
Lecturează ghidul activității

M4_A5 panel

Click aici  pentru a deschide ghidul activității. Veți găsi informații despre obiective, materialele suport, precum și despre pașii necesari pentru implementarea acesteia în grupă/clasă.

M4 A6

Să rezolvăm probleme

 

Copiii sunt organizați în echipe și își asumă rolul de detectivi pentru a rezolva problemele  descrise în scenariile ilustrate. Mai întâi, ei identifică emoțiile personajelor, iar apoi, odată ce identifică problema, sunt încurajați să propună cât mai multe soluții pentru a o rezolva  (fără ca acestea să fie evaluate). Astfel, copiii deprind o abilitate importantă legată de rezolvarea problemelor, adică propun cât mai multe strategii pentru soluționarea unor contexte care pot conduce la conflicte.

 • Generale: competenţe sociale, competenţe emoţionale
 • Specifice: rezolvarea de probleme, recunoaşterea emoţiilor
 • Să identifice emoții, gânduri și comportamente asociate evenimentelor activatoare ale furiei
 • Să distingâ între monologul pozitiv (gândurile constructive) și cel negativ (gândurile neconstructive)
 • Să asocieze monologul negativ (gândurile neconstructive) cu intensificarea furiei și pe cel pozitiv (gândurile constructive) cu reducerea intensității furiei
 • Să exerseze prin joc de rol modalități constructive de gestionare a furiei
Lecturează ghidul activității

M4_A6 panel

Click aici  pentru a deschide ghidul activității. Veți găsi informații despre obiective, materialele suport, precum și despre pașii necesari pentru implementarea acesteia în grupă/clasă.

M4 A7

Să găsim cele mai bune soluții

Scenariile ilustrate din activitatea anterioară sunt reluate cu scopul de a oferi copiilor posibilitatea să se gândească la consecințele pe care le pot avea soluțiile propuse de către ei. Cu ajutorul cadrului didactic, ei analizează fiecare soluție și fac distincția între soluțiile potrivite și cele mai puțin potrivite. Ulterior, soluțiile evaluate ca adecvate sunt puse în practică prin intermediul jocurilor de rol, menite să ofere copiilor un context de exersare a unor strategii pe care le pot folosi pentru a rezolva conflicte.

 • Generale: competenţe sociale
 • Specifice: rezolvarea de probleme
 • Să propună cât mai multe soluţii pentru situațiile problemă din scenariile ilustrate
 • Să numească consecinţele fiecărei soluţii propuse
 • Să exerseze prin joc de rol soluțiile adecvate
Lecturează ghidul activității

M4_A7 panel

Click aici  pentru a deschide ghidul activității. Veți găsi informații despre obiective, materialele suport, precum și despre pașii necesari pentru implementarea acesteia în grupă/clasă.

M4 A8

O problemă are mai multe soluţii

În cadrul acestei activităţi, copiii folosesc pălăria magică pentru a rezolva situațiile descrise în scenariile ilustrate. Pentru început, ei stabilesc succesiunea evenimentelor din scenarii, pentru ca apoi să identifice emoțiile fiecărui personaj și cauzele acestora. Astfel, copiii preiau perspectivele celor implicați în conflict și propun soluții care ajută personajele, fie să prevină conflictul, fie să-l rezolve după ce acesta a izbucnit deja. Soluţiile lor pentru evitarea şi aplanarea conflictelor sunt exersate prin jocuri de rol.

 • Generale: competenţe sociale, competenţe emoţionale
 • Specifice: rezolvarea de probleme, recunoaşterea şi etichetarea emoţiilor
 • Să identifice succesiunea evenimentelor din scenariile ilustrate
 • Să identifice emoțiile personajelor din scenariile ilustrate
 • Să numească cauze ale reacţiilor emoţionale ale personajelor
 • Să exerseze preluarea unor puncte de vedere diferite asupra aceleiaşi situaţii
 • Să propună soluții de evitare, dar și de aplanare a conflictelor din scenariile ilustrate
 • Să exerseze prin joc de rol soluțiile propuse
Lecturează ghidul activității

M4_A8 panel

Click aici  pentru a deschide ghidul activității. Veți găsi informații despre obiective, materialele suport, precum și despre pașii necesari pentru implementarea acesteia în grupă/clasă.

M4 A9

O greşeală recunoscută este pe jumătate iertată

Scenariile ilustrate prezintă câteva situații conflictuale în care se regăsesc personajele principale. Copiii identifică emoţia personajului, problema cu care se confruntă și soluția pe care a găsit-o acesta. Apoi, ei evaluează dacă soluția este o idee bună, adică ajută la rezolvarea conflictului. La solicitarea cadrului didactic, copiii propun soluții adecvate şi câteva dintre acestea sunt incluse în jocuri de rol, menite să dezvolte capacitatea lor de a manifesta comportamente adecvate în rezolvarea conflictelor din viața de zi cu zi.

 • Generale: competenţe sociale, competenţe emoţionale
 • Specifice: rezolvarea de probleme, recunoașterea emoțiilor
 • Să propună strategii adecvate pentru rezolvarea problemelor din scenariile ilustrate
 • Să numească emoțiile personajelor din scenarii și cauzele acestora
 • Să explice dacă soluțiile găsite de personaje sunt drepte sau nedrepte
 • Să propună soluții adecvate pentru problemele din scenarii
 • Să exerseze soluțiile adecvate prin joc de rol
Lecturează ghidul activității

M4_A9 panel

Click aici  pentru a deschide ghidul activității. Veți găsi informații despre obiective, materialele suport, precum și despre pașii necesari pentru implementarea acesteia în grupă/clasă.

M4 A10

A fost drept sau nedrept?

Scenariile ilustrate propuse în această activitate descriu diferite modalități, pozitive sau negative, de a rezolva un conflict. Copiii primesc sarcina de a identifica emoțiile personajelor și de a stabili în ce măsură felul în care s-au comportat acestea a fost drept sau nedrept. Astfel, ei învață despre faptul că soluțiile drepte sunt cele asociate emoțiilor pozitive ale personajelor și unor rezolvări din care fiecare dintre ele are de câștigat. Ulterior, soluția pe care copiii o consideră dreaptă este exersată prin joc de rol.

 • Generale: competenţe sociale, competenţe emoţionale
 • Specifice: rezolvarea de probleme, recunoașterea emoțiilor.
 • Să identifice consecinţele comportamentelor manifestate de personajele din scenariile ilustrate
 • Să facă diferenţa între o consecinţă dreaptă şi una nedreaptă
 • Să evalueze soluţiile în funcție de corectitudinea faţă de personajele implicate în conflict
Lecturează ghidul activității

M4_A10 panel

Click aici  pentru a deschide ghidul activității. Veți găsi informații despre obiective, materialele suport, precum și despre pașii necesari pentru implementarea acesteia în grupă/clasă.

M4 A11

Când soluțiile nu funcționează

În această activitate, copiii ajută personajele din scenariile ilustrate să rezolve probleme și  descoperă faptul că soluțiile potrivite nu au întotdeauna consecințele așteptate. Astfel, ei  învață să anticipeze faptul că alegerea unei soluții bune, nu garantează întotdeauna rezolvarea problemei. Pe parcursul activității, copiii identifică emoțiile personajelor, evaluează în ce măsură acestea s-au comportat drept sau nedrept și folosesc Cartonașele cu soluții pentru a propune strategii de tolerare a frustrării față de comportamentele nedrepte.

 • Generale: competenţe sociale, competenţe emoţionale
 • Specifice: rezolvarea de probleme, toleranţa la frustrare, gestionarea emoțiilor negative prin reorientarea comportamentului
 • Să identifice emoțiile personajelor din scenariile ilustrate
 • Să evalueze comportamentele personajelor din scenariile ilustrate
 • Să propună modalități de gestionare a reacțiilor emoționale negative care pot interveni atunci când o soluție nu funcționează
 • Să exerseze aceste strategii prin intermediul jocurilor de rol
Lecturează ghidul activității

M4_A11 panel

Click aici  pentru a deschide ghidul activității. Veți găsi informații despre obiective, materialele suport, precum și despre pașii necesari pentru implementarea acesteia în grupă/clasă.

M4 A12

A fost sau nu un accident?

Prin intermediul scenariilor ilustrate, copiii sunt familiarizați cu diferenţa dintre intenţie şi accident. Astfel, ei identifică cauzele emoțiilor personajelor din scenarii și  stabilesc dacă acestea s-a comportat negativ, în mod intenționat sau accidental. Apoi, copiii sunt solicitați să propună gânduri constructive, gânduri „albină” și să aleagă dintre Cartonaşele cu soluții pe cele care ajută la reducerea intensității emoțiilor negative, dar și la rezolvarea neagresivă a conflictului.

 • Generale: competenţe sociale, competenţe emoţionale
 • Specifice: rezolvarea de probleme, gestionarea reacțiilor emoționale negative prin modificarea gândurilor, a reacțiilor fiziologice și prin reorientarea comportamentului
 • Să identifice cauzele emoțiilor negative ale personajelor din scenariile ilustrate
 • Să identifice situațiile în care comportamentul personajelor din scenarii este intenţionat sau este un accident
 • Să identifice gânduri constructive care ajută la reducerea intensității emoțiilor negative
 • Să propună manifestarea unor comportamente adecvate pentru a rezolva situaţiile-problemă din scenarii
Lecturează ghidul activității

M4_A12 panel

Click aici  pentru a deschide ghidul activității. Veți găsi informații despre obiective, materialele suport, precum și despre pașii necesari pentru implementarea acesteia în grupă/clasă.

M.Edu.png
uefiscdi.png
CNCS.png
UBB.png

Sediul central

INSTITUL DE PSIHOLOGIE

str. Republicii nr. 37,
400015, Cluj-Napoca

Telefon: + 40 264 590 967

Email: info@childeqguide.org