Strategii

Stresul parental

back butonheader intro.module

Rezumat: 

Unul sau mai multe tipuri de stres?
Stresul pozitiv reprezintă o sursă de motivație, are rolul de a mobiliza căutarea soluțiilor la problemele din viața de zi cu zi. În schimb, stresul are și o componentă negativă, care intervine atunci când situațiile sunt percepute ca necontrolabile (nu există suficiente resurse pentru a le gestiona) și/sau impredictibile (nu există timp suficient pentru a  găsi soluții).

Ce este stresul?
Stresul
este o reacție care intervine atunci când nu există suficiente resurse pentru a face față cu succes unei situații.

Care sunt sursele stresului parental?
Stresul
este amplificat atunci când copiii manifestă mai multe probleme de comportament sau manifestă reacții emoționale puternice, pe care părinții se simt insuficient de pregătiți pentru a le gestiona, părinții petrec mult timp la serviciu și nu reușesc să aloce suficient timp activităților cu proprii copii, părinții au dificultăți în a se pune de acord cu privire la educația copiilor etc.

Aprofundarea temei:

Despre stres se discută foarte des și este invocat drept cauză a multor probleme sau reacții mai puțin potrivite manifestate în viața de zi cu zi. Din perspectiva psihologilor, stresul este o reacție complexă, care apare la confruntarea cu diferite provocări, însă nu orice formă a acestuia are neapărat consecințe negative. De exemplu, atunci când o sarcină de la muncă este percepută mai degrabă ca o provocare decât o corvoadă, acea sursă de stres nu este întru totul negativă, deoarece ajută la creșterea motivației, ne mobilizează să găsim soluții și să perseverăm în rezolvarea ei. Așadar, stresul poate avea o componentă pozitivă, care ajută la rezolvarea cu succes a problemelor cu care vă confruntați. Spre deosebire de stresul pozitiv, distresul sau stresul negativ intervine, atunci când în raport cu o situație problemă intervin sentimente de lipsă de control și predictibilitate.

  • Confruntarea cu o problemă presupune evaluarea propriilor resurse de a-i face față, adică căutați răspunsul la întrebarea în ce măsură sunteți capabili s-o gestionați și s-o rezolvați cu succes. Atunci când simțiți că nu știți cum să procedați, intervine sentimentul lipsei de control (Nu am nicio idee cum o să mă descurc, nici nu știu de unde să încep să rezolv situația), intervin sentimente de neajutorare și de îngrijorare, care amplifică stresul. În schimb, percepția se modifică și stresul devine tolerabil, dacă credeți că aveți suficiente resurse disponibile pentru a-i face față cu succes (Deși îmi dau seama că va fi greu, am să mă descurc și o să reușesc cumva să rezolv problema);
  • Situațiile care NU pot fi anticipate, și ca urmare, nu oferă timp pentru a găsi cele mai bune soluții sunt de obicei percepute ca fiind mai stresante și copleșitoare. În schimb, atunci când confruntarea cu situația stresantă poate fi anticipată, deci aceasta este predictibilă și există suficient timp pentru a vă obișnui cu nevoia de a vă mobiliza, reacția de stres va fi mult mai puțin intensă, deoarece timpul alocat identificării unor soluții potrivite este mai îndelungat (Voi avea o perioadă mai încărcată la muncă, va fi nevoie să mă gândesc cum să-mi organizez mai eficient munca).

Așadar, chiar dacă stresul provine în principal din felul în care oamenii se raportează la evenimentele din viața lor, există anumite situații care pot crește riscul pentru manifestarea stresului, mai ales atunci când confruntarea cu aceste probleme este una constantă, care macină resursele disponibile pentru a le face față. Printre acestea se numără problemele financiare, cele de la locul de muncă sau cele legate de relația cu partenerul/a de viață, însă rolul de părinte poate să implice la rândul lui riscul confruntării cu stresul, mai ales atunci când intervin:

  • dificultăți în a gestiona manifestările comportamentale neadecvate ale copiilor;
  • dificultăți în a face față emoțiilor negative ale copiilor;
  • probleme în comunicarea părinți-copii;
  • lipsa suportului partenerului/ei în probleme legate de educația copiilor;
  • reducerea timpului dedicat propriei persoane;
  • dificultăți în a gestiona timpul de calitate petrecut în familie datorită solicitărilor de la locul de muncă etc.

De reținut:

Într-o măsură mai mică sau mai mare, orice părinte se poate confrunta cu una sau mai multe dintre sursele de stres menționate și din acest motiv este important ca aceste surse de stres să fie conștientizate, pentru ca mai apoi să puteți identifica soluții pentru a le gestiona. Secțiunile următoare oferă informații despre cum să recunoașteți semnele stresului și impactul, pe care acesta îl are asupra relației părinte-copil. De asemenea, o a doua secțiune prezintă în detaliu „uneltele”, strategiile care permit combaterea eficientă a stresului, precum și gestionarea acestuia cu mai mult calm.

back buton

Sediul central

INSTITUL DE PSIHOLOGIE

str. Republicii nr. 37,
400015, Cluj-Napoca

Telefon: + 40 264 590 967

Email: info@childeqguide.org