Strategii

Rezolvarea de probleme

back butonheader intro.module

Rezumat:

Ce este rezolvarea de probleme?
Rezolvarea de probleme se referă la capacitatea de a găsi soluțiile cele mai potrivite pentru a evita apariția unui conflict și presupune parcurgerea următorilor pași: identificarea problemei,  propunerea unor soluții pentru rezolvarea problemei, stabilirea consecințelor fiecărei soluții propuse, punerea în practică a soluției și evaluarea consecințelor soluției.

De ce este importantă rezolvare de probleme?
Jocurile reprezintă un context de învățare despre relații, în care pot să apară conflicte (ex. neînțelegeri privind jocul, accesul la jucării). Felul în care copiii rezolvă aceste conflicte poate fi pozitiv (ex. negociază, își așteaptă rândul, împart, colaborează) sau negativ (ex. lovesc, strică jucării, refuză să împartă, strigă la ceilalți).  Preferința pentru soluțiile adecvate de rezolvare a conflictelor este importantă pentru acceptarea în grupurile de joacă și adaptarea socială.

Cum se dezvoltă rezolvarea de probleme la copiii cu vârste cuprinse între 3-8 ani?
După împlinirea vârstei de 3 ani, copiii manifestă capacități de comunicare și raționament care fac posibile învățarea rezolvării de probleme. De aceea, adulții pot exersa împreună cu ei mai ales propunerea soluțiilor și identificarea consecințelor acestora, ca primi pași înspre rezolvarea independentă a conflictelor.

Ce influențează felul în care copiii învață despre rezolvarea de probleme?
Învățarea abilităților de rezolvare de probleme depinde de:

  • maturarea creierului, care asigură dezvoltarea circuitelor neuronale implicate în dezvoltarea limbajului, raționamentului și procesării emoțiilor;;
  • caracteristicile de temperament, care pot predispune copiii către soluții prosociale sau agresive; și
  • implicarea părinților, care se referă la ghidajul oferit de adulți pentru alegerea soluțiilor adecvate.

Dintre cei trei factori, cel mai important este implicarea părinților, deoarece despre rezolvarea de probleme se învață mai ales prin comunicare și oferirea oportunităților de exersare a acestor abilități.

Aprofundarea temei:

Una dintre abilitățile pe care copiii încep s-o învețe după vârsta de 3 ani, este rezolvarea de probleme, adică capacitatea de a găsi soluții și de a le pune în aplicare pe cele mai potrivite pentru a evita apariția conflictelor.

Rezolvarea de probleme presupune parcurgerea unor pași, respectiv găsirea unor răspunsuri la întrebările prezentate în continuare.


3.2 parinti.pict

După împlinirea vârstei de 3 ani, copiii dezvoltă suficiente abilități verbale și de raționament, încât să poată deprinde această strategie a rezolvării de probleme, chiar dacă pentru a parcurge toate etapele menționate ei depind în foarte mare măsură de sprijinul adulților. Cei mai importanți pași, pe care ei ar trebui să-i exerseze până la împlinirea vârstei de 7-8 ani, sunt reprezentați de propunerea soluțiilor și conștientizarea consecințelor, pe care acestea le au asupra lor sau asupra celorlalți implicați în rezolvarea problemei. Dobândirea acestor abilități este importantă pentru ca treptat, copiii să reușească să rezolve problemele independent de ajutorul adulților.

Unii copii reușesc să se adapteze și să găsească soluții constructive la problemele pe care le întâmpină, în timp ce pentru alții, același lucru se poate dovedi o provocare. Problemele pot apărea, fie datorită faptului că nu știu cum să rezolve acea situație din lipsa experienței, fie pentru că din greșeală, alți copii sau chiar adulții, au încurajat în trecut rezolvarea agresivă a problemelor. Astfel de diferențe în felul în care copiii reacționează, sunt explicabile prin faptul că abilitatea lor de rezolvare a problemelor depinde mai mulți factori:

  • maturarea sistemului nervos – dezvoltarea zonelor din creier responsabile de capacitatea de a raționa, de a comunica, dar și de capacitatea de a-și gestiona emoțiile, influențează felul în care copiii reacționează în contextul unui conflict;
  • temperamentul – caracteristicile copiilor, cum ar fi impulsivitatea, adică tendința de a acționa fără să se gândească și fără să ia în calcul consecințele, poate fi responsabilă de riscul crescut pentru manifestări agresive;
  • sprijinul părinților – părinții care-și ajută copiii să găsească soluții și să decidă care sunt cele mai bune modalități de a rezolva o problemă, îi încurajează să fie cooperanți și să gestioneze cu succes conflictele.

De reținut! Toți copiii beneficiază ca urmare a implicării părinților în dezvoltarea abilităților de rezolvare de probleme, însă cei pe care acest lucru îi ajută cel mai mult, sunt aceia care manifestă comportamente dificile.

Pentru a înțelege mai bine felul în vă puteți implica în antrenarea abilității copiilor de a rezolva probleme, următoarea secțiune descrie detaliat cum să stimulați felul în care ei gândesc vizavi de conflict și să încurajați soluțiile neagresive.

Mesaje cheie

  • Rezolvarea de probleme presupune parcurgerea unor pași cu scopul identificării de către copii cu ajutorul părinților a unor soluții neagresive la conflicte.
  • Copiii cu vârste cuprinse între 3-8 ani au nevoie de sprijinul părinților pentru a deprinde pașii rezolvării de probleme.
  • Părinții pot interveni mai ales pentru a învăța copii să deosebească soluțiile potrivite de cele mai puțin potrivite pentru rezolvarea unui conflict.

back buton

Sediul central

INSTITUL DE PSIHOLOGIE

str. Republicii nr. 37,
400015, Cluj-Napoca

Telefon: + 40 264 590 967

Email: info@childeqguide.org